7 oktober, 2019

Tjänsteutbud av ytbehandlade aluminiumprofiler

by anders in Nyheter 0 comments

Svenska Fönster AB:s orderplanerare Stefan Hellgren berättar:

Svenska Fönster AB, en svensk fönstertillverkare, köper strängpressade och pulverlackerade aluminiumprofiler till hela sitt fönstersortiment. Dessa levereras till en extern underleverantör som lagerhåller och bearbetar profilerna innan vi kan tillverka fönstren och montera aluminiumprofilerna.

Samarbetet med Mäkelä (Mäkelä Alu Oy) började i en liten skala 2013, som fr.o.m. 2015 utökades till specialkulörer. Mäkelä erbjuder och levererar alla specialkulörer, som är kundorderstyrda, och även standardkulörer. Detta ställer höga krav på både leveransprecision och kvalitén på profilerna. Inom specialkulörsegmentet ingår också fyllnadsplåtar till våra fina fönsterdörrar. Vidare levererar Mäkelä standardkulörer på utvalda aluminiumprofiler till hela vårt sortiment.

Mäkeläs tjänsteutbud möjliggör att vi kan erbjuda ett stort urval av fönster med specialkulör på ett kostnadseffektivt sätt, vilket gör oss till en attraktiv fönsterleverantör för många olika typer av kunder.

Vi på Svenska Fönster AB är mycket nöjda med samarbetet med Mäkelä Alu Oy, vi upplever att Mäkelä Alu är en engagerad leverantör som vill utvecklas tillsammans med oss.”

Anders Bengtsson, kommersiellt ansvarig hos Mäkelä Alu Oy gentemot Svenska Fönster AB berättar vidare:

”Sedan samarbetet inleddes 2013 har Mäkelä Alu för varje år fått ett ökat förtroende från Svenska Fönster AB; fler profiler, större volymer och fler kulörer att pulverlackera. Denna resa har varit mycket spännande.

Med korta ledtider, från order till leverans, är den stora utmaningen att ligga med rätt lager av obehandlade profiler. Det gäller också att ha en effektiv administration och en engagerad personal, som vet vad som gäller, för att leva upp till Svenska Fönsters krav. Mängden av orderrader och antal olika kulörer som produceras och levereras till Svenska Fönster varje vecka är många.

Vår unika logistikmodell med att ha vårt höglager av obehandlade profiler vägg i vägg med vår vertikal linje för pulverlackering, möjliggör stor flexibilitet och korta ledtider när det gäller kulörbyte för både stora och små serier.”

Blev Du intresserad? Tag kontakt med vår försäljning så kan vi komma överens om ett möte!

Det här besöker vi vår pulverlacklinje i Luoma-aho.


Leave a comment