13 mars, 2020

Meddelande till kunderna om COVID-19

by anders in Nyheter 0 comments

Som en del av vår beredskapsplan har vi på Mäkelä Alu Oy utarbetat en vägledning samt en policy med anledning av Coronaviruset (COVID-19) i syfte att säkerställa personalens, kundernas och samarbetspartnernas säkerhet, förhindra spridningen av viruset samt begränsa effekterna av en möjlig smitta och exponering.

Vägledningen innehåller information om hur coronaviruset sprids, hur man förhindrar spridning, åtgärder att vidta hemma och på arbetsplatsen i samband med en eventuell exponering, sjukdom eller misstanke om sjukdom, förebyggande åtgärder på arbetsplatsen inkluderat riktlinjer för rapportering, reseriktlinjer samt instruktioner för personalens rörelser på arbetsplatsen och användning av gemensamma utrymmen (ex. omklädningsrum, sällskapsytor).

Med hjälp av dessa åtgärder vill vi säkerställa personalens, kundernas och samarbetspartnernas personliga säkerhet, och samtidigt ser vi till att både vår egen och kundernas verksamheter kan fortsätta så problemfritt som möjligt. För närvarande har epidemin ingen påverkan på våra kundleveranser.

Det här finns en anvisning till våra kunder och samarbetspartner som besöker oss. Vi ber er att följa dessa anvisningar så att vi kan skydda vår personal.

Om det sker omfattande förändringar i situationen kommer vi att informera om deras eventuella påverkan snarast möjligast.


Leave a comment