19 mars, 2020

Bevarandet av vår funktionsduglighet under coronavirusepidemin

by anders in Nyheter 0 comments

Vår produktion i både Luoma-aho och Voikkaa har förblivit normal trots coronavirusepidemin. För att bevara vår funktionsduglighet har vi vidtagit följande åtgärder:

  • Allmänna riktlinjer har utfärdats för personalen angående coronavirus, exponering, åtgärder vid exponering eller smitta med hänsyn till produktionens kapacitetskrav.
  • Anvisningar för besök under epidemin har getts för besökare och den egna personalen.
  • För att skydda funktionerna inom försäljning, order- och leveransprocessen, anskaffning, planering, IT och ekonomiavdelningen sköter personalen nu dessa uppgifter på distans.
  • Funktionsdugligheten bland kontorspersonalen inom produktionen har säkerställts med hjälp av roterande distansarbete.
  • Produktionspersonalens passager och avdelningsspecifika lösningar för sociala utrymmen har isolerats för att förhindra infektionsspridning mellan olika avdelningar.
  • Vi har gjort en kartläggning över de anställda vars barn har stannat hemma från skolan eller daghemmet och vi har förberett oss inför detta genom att planera vårdledigheter.
  • Vi har skapat ett reservsystem för logistiken.
  • Vi följer upp och kartlägger aktivt situationen bland våra leverantörer och kunder. Vi följer också upp den allmänna situationen och myndighetsmeddelanden.

Leave a comment