29 juni, 2020

Vi förnyade vårt utbildningssystem

by anders in Nyheter 0 comments

Vi tillverkar och levererar på ett lönsamt sätt avtalsenliga aluminiumprofiler som uppfyller kundernas krav och behov med beaktande av arbetssäkerhetsfrågor och verksamhetens miljökonsekvenser. Det är viktigt för oss att en ny medarbetare tryggt kan inleda sitt arbete så, att de ovannämnda sakerna förverkligas. Från och med den här sommaren har vi på Mäkelä använt oss av en ny utbildningsportal med hjälp av vilken vi har gett nya medarbetare utbildning i allmänna och säkerhetsfrågor.

 

Arbete enligt våra värden

Vi är redan många: nästan 280 medarbetare och en varierande grupp sommararbetare eller andra säsongsarbetare och lärande på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla våra medarbetare agerar i enlighet med våra grundvärden.

Våra värden är:

  • vi håller det vi har lovat
  • nära kunden på ett äkta sätt
  • vi når framgång tillsammans
  • vi utmanar morgondagen.

För att de mål som vi har ställt upp för tillverkning och leverans av aluminiumprofiler och alla krav ska kunna uppfyllas måste inskolningen vara omsorgsfull och av jämn kvalitet. Detta var en av orsakerna till att vi förnyade vårt utbildningssystem.

 

Den digitala plattformen erbjuder utbildning

utbildningsmaterialet har publicerats på webbportalen och innehåller skriftligt material och videor. En ny medarbetare läser materialet och genomgår slutligen ett prov. I materialen behandlas utöver allmänna frågor även bland annat frågor i anslutning till ledarskap, personlig och allmän säkerhet, hur man rör sig på fabriksområdet, renlighet och återvinning samt andra allmänna spelregler.

 

Säkerhetsfrågorna är viktiga

Vi har förbundit oss till att fortlöpande förbättra frågor i anslutning till arbetshälsa och arbetarskydd. Vad gäller säkerhet är vårt mål att antalet arbetsolyckor ska vara noll och inom företagshälsovården satsar vi på förebyggande verksamhet. För närvarande pågår en PRO24-säkerhetskampanj, med hjälp av vilken vi strävar efter att få så många observationer i anslutning till säkerhet som möjligt, för att vi ska kunna förbättra arbetssäkerheten och aktivera de anställda till att fästa uppmärksamhet vid avvikelser i säkerheten. Vårt mål är att var och en av våra medarbetare före årets slut ska anteckna minst en säkerhetsobservation i PRO24-systemet.


Leave a comment