3 september, 2020

Besöksanvisningar hösten 2020

by anders in Nyheter 0 comments

 

För att förhindra en spridning av coronaviruspandemin tillämpar vi fortsättningsvis avvikande besökspraxis. Vi strävar efter att trygga en störningsfri kontinuitet i vår verksamhet samt säkerställa våra medarbetares och kunders säkerhet.

Kom ihåg att du ska vara helt frisk och symtomfri när du besöker oss.

Här nedan hittar du våra aktuella anvisningar i anslutning till besök och resor.

Vi strävar efter att i regel sköta alla möten elektroniskt. Vid nödvändiga besök fäster vi särskild uppmärksamhet vid städning, handhygien, säkerhetsavstånd och gruppstorlekar, även i konferenslokaler.

 

Besök av en person som under de senaste 14 dygnen har vistats utomlands

Besöket övervägs enligt tvingande behov och alltid från fall till fall. För närvarande är reseinformationen från alla länder att man i regel åtminstone ska undvika onödiga resor. Värden för besöket kontrollerar alltid före besöket på utrikesministeriets webbplats vilka karantänbestämmelser som gäller samt aktuell reseinformation enligt land.

Om ett besök krävs tillämpas följande praxis på Mäkelä Alus verksamhetsställen.

  • Besökaren ges mun-nässkydd och engångshandskar, som han eller hon alltid använder vid besök på arbetsplatsen (exkl. separat arbets- och kafferum).
  • Vi undviker fysisk kontakt och håller ett säkerhetsavstånd på minst 1–2 meter till besökaren. Även vår egen personal använder alltid mun-nässkydd när vi är i kontakt med besökaren.
  • Besökaren får endast vara i kontakt med sin egen kontaktperson. Alltid i första hand per telefon.
  • Alla möten ordnas alltid som team.
  • Vi strävar efter att ordna besökarens arbetsuppgifter så att vi, när det är möjligt, undviker närkontakt.
  • Vi sköter om god hand- och hosthygien.
  • Besökaren får tillgång till ett separat arbets- och kafferum.
  • Efter besöket beställs rengöringen av det separata arbets- och kafferummet från städservicen.

 

 


Leave a comment