Mäkele-logo-neg-small

Pulverlackerade aluminiumprofiler rakt till kundens egen produktion

Vi har i över 10 år samarbetat med Lumon som tillverkar balkongs- och terassinglasningar och solskyddslösningar. Under resans gång har båda företagen expanderat och tillsammans utvecklat nya lösningar. Mika Korkea-aho från Mäkelä Alu och Antti Aholainen från Lumon (till höger) håller regelbundet möten.

Lumon har en framgångsrik tillväxthistoria som sträcker sig ända till 1970-talet. Företaget är ett familjeföretag, precis som Mäkelä Alu. På Lumon tror man på innovation, teknologi och samarbete, och det har säkert bidragit till det produktiva samarbetet som vuxit fram med Mäkelä Alu.

– Mäkelä Alus utveckling och positiva inställning till att vara en del av vår leveranskedja har varit avgörande. Viljan att växa och utvecklas tillsammans med öppna kort har varit avgörande, menar Head of Procurement Antti Aholainen från Lumon Oy.

– Vi levererar pulverlackerade aluminiumprofiler till Lumon, men samarbetet är djupare än så. Man kan säga att vi i praktiken är en del av Lumons produktion, eftersom den pulverlackerade profilen levereras rakt in i deras produktionslinje. Genom åren har vi finslipat samarbetet tillsammans för att passa kundbehovet på så sätt att processerna hos båda företagen är tillräckligt effektiva, säger Mäkelä Alus försäljningschef Mika Korkea-aho.

– När både ägarna och andra runt omkring har en äkta vilja att utveckla och utmana den nuvarande verksamheten, då finns det en verklig möjlighet att skapa något unikt av samarbetet, konstaterar även Petri Mäkelä, Mäkelä Alu Oy:s styrelseordförande och ägare.

 

Från eget lager till hyrt lager och mer därtill

Mäkelä Alus roll i Lumons leveranskedja ses som betydelsefull. Samarbetet har en direkt verkan på effektiviteten och kostnaderna.

– Vi hade tidigare ett eget profillager, men övergick till Mäkelä Alus CallOff-tjänst som vid tidpunkten fungerade riktigt bra. Men när volymerna började öka hade vi inte längre möjlighet att förvara profilerna. Förra året kom Mäkelä Alu dock med en lösning som enligt vår åsikt var mycket positiv för profiltillgängligheten: Man öppnade ett driftställe för företaget med linjen för pulverlackering och lager i Voikkaa i Kuusankoski. Nu har vi möjlighet att få aluminiumprofiler enligt varje specifik order, färdiga och ytbehandlade direkt från Voikkaa, säger en nöjd Antti Aholainen.

– Det korta avståndet mellan linjen för pulverlackering i Voikkaa och vår fabrik i Kouvola och de genomförda förändringarna i verksamhetsmodellen och processerna förkortade leveranstiden för profilerna med flera dagar, tillägger han.

 

En tro på framtiden

Lumon är en betydande aktör på de europeiska och nordamerikanska balkong- och terassmarknaderna. De viktigaste exportländerna är Spanien, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Ryssland, Frankrike, Schweiz och Kanada. Koncernen sysselsätter sammanlagt över 1 000 personer. Produktionen är koncentrerad till Finland, med undantag för en fabrik som finns i Kanada.

Trots coronapandemin är man på Lumon förväntansfulla inför framtiden, och det finns en vilja att utvecklas.

– Lumon fortsätter att växa och internationaliseras. En stark tillväxt förväntas särskilt inom den inhemska småhussektorn samt inom den internationella näringsverksamheten. Vi är inte immuna mot coronapandemins påverkan, men det verkar bli ett bra verksamhetsår i alla fall, säger Aholainen.

Även vårt samarbete med Mäkelä Alu kommer att utvecklas kontinuerligt i framtiden.

– Vi håller regelbundet strategimöten med ägarna och samarbetets nyckelpersoner från båda företagen. Vi utvecklar hela tiden processerna till det bättre.

Lägenheter med Lumons inglasade balkonger i köpcentrumet Tripla i Böle, Helsingfors. Räckena och balkonginglasningarna på bilden är utformade, tillverkade och monterade av Lumon.