Mäkele-logo-neg-small

Pulverlackeringslinjen i Voikkaa har fått GSB-mastercertifikat

Pulverlackeringslinjen i Voikkaa granskades i våras och beviljades masterklassens GSB-certifikat. Pulverlackeringslinjen i Luoma-aho har redan haft flera år.

– För kunden utgör certifikaten ett bevis på ytbehandlingens kvalitet. Men det innebär även att vår produktionsprocess övervakas och dokumenteras dagligen, säger Mäkelä Alus EHQS-chef Päivi Venesoja.

– Certifikaten är giltiga ett år i taget. Under året kommer en granskare hit på två kontrollbesök för att se att verksamheten fortsätter att uppfylla villkoren för certifikatet, säger hon.

För att få ett certifikat krävs att pulverlackeringslinjen har godkända förbehandlingsmetoder och använder GSB-godkända material. Certifikatet förutsätter en kontinuerlig utveckling och utmärkt kvalitet på ytbeläggningar som håller vid avsedda förhållanden.

 

Vilka är GSB?

GSB International är ett tyskt företag som utför granskningar. De har utvecklat certifieringen för att underlätta byggherrarnas och arkitekternas arbete i valet av tillförlitliga samarbetspartners. Ytbeläggningscertifikaten beviljas för olika slags material, såsom aluminium och andra metaller. Företagets uppgift är att kontrollera kvaliteten på använda förbehandlings- och ytbeläggningsmaterial. För detta har GSB utvecklat kvalitetsriktlinjer och en kontrollprocess med vars riktlinjer för pulverlackering kan beviljas ett certifikat.

Utöver Mäkelä Alu finns det endast två GSB-certifierade pulverlackeringslinjer i Finland. GSB International anpassar kontinuerligt standarderna efter den senaste tekniken samt marknadernas krav. Även människans säkerhet och miljö spelar en viktig roll i detta.