Mäkele-logo-neg-small

Vi optimerade vår verksamhet med investeringar på uppemot en miljon

Vi på Mäkelä Alu arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet. På så sätt säkerställer vi bästa möjliga kvalitet till våra kunder och behåller vår plats bland föregångarna inom branschen.

Förra året investerade Mäkelä Alu närmare en miljon euro på att optimera och utveckla verksamheten.

– Coronaåret påverkade inte investeringarnas storlek, men genomförandet blev en större utmaning. Leverantörernas resor och arbete på vår fabrik krävde särskilda arrangemang för att garantera säkerheten, säger produktionschefen Tero Suomalainen.

 

Effektivare smältverk ökade mängden tillverkade göt

2020 års största investering var en EMS-magnetomrörare (Electro-Magnetic Stirrer) till smältverket. Här smälts all processskrot för återanvändning och tillverkning av nya göt.

Den nya magnetomröraren i botten på smältugnen håller den smältbara massan i en konstant rörelse.

Det gör smältningen snabbare och förbättrar blandningen av legeringsämnen, vilket ger en bättre kvalitet hos de göten som ska gjutas.

– En bättre blandad smälta innebär att vi kan gjuta göten med jämnare kvalitet. Samtidigt minskar skroten från pressningen, berättar utvecklingschefen Tomi Pilbacka.

När smältverktet effektiviserades ökade antalet tillverkade göt.

Därför ingick även ett nytt gjutbord i investeringen. Som en del av projektet, byttes även transformatorn transformatorn i smältverket till en större och utrymmet utvidgades något.

 

Verktygsugnarna förnyades i två produktionslinjer

Utrustningen på tre av våra profilpresslinjer uppdaterades. Verktygsugnarna i två av linjerna byttes ut till effektivare Thermserve ”single-cell”-ugnar.

makela alu investeringar verktygsugrarna

Motsvarande ugnar användes sedan tidigare på en linje, och de hade upplevts som bra.

Nu är ugnarna på alla linjer single-cell-ugnar där man förvärmer endast ett extruderingsverktyg åt gången. I de gamla ugnarna kunde man ha flera verktyg inne samtidigt, och det var svårare att reglera temperaturen.

– När verktygen befinner sig i olika värmestadier och inte påverkar varandra, samtidigt som ugnsluckan hålls stängd under uppvärmningen, får vi en mer exakt temperatur på verktyget. Dessutom blir uppvärmningsprocessen snabbare när verktyget kommer närmare värmningsmotståndet. Verktygens temperatur i ugnen mäts kontinuerligt, berättar Pilbacka.

En bättre temperaturkontroll eliminerar den icke önskvärda fluktuationen i tillverkningsprocessen och förbättrar profilens kvalitet.

De nya ugnarna är relativt lätta att flytta, vilket ger fler möjligheter att utveckla linjernas utformning.