9 juni, 2021

Så här har vi klarat oss under coronaåret

by anders in Nyheter 0 comments

Ett år av corona har gått – noll coronafall hos Mäkelä Alu

Nu när över ett år med corona har gått kan vi hos Mäkelä Alu konstatera att våra coronaåtgärder hittills har varit väldigt effektiva.

Ingen har insjuknat i corona, och vi har inte haft några avbrott i produktionen eller kundleveranserna. Våra noggranna coronaåtgärder, snabba reaktioner, precisa anvisningar och gemensamt ansvarstagande har gett resultat.

– Jag anser att Mäkelä Alu är en bra och ansvarsfull företagsmedborgare. Det har visat sig i miljö- och arbetssäkerhetsfrågorna och nu på ett helt nytt sätt under coronautmaningarna, säger EHSQ-direktören Päivi Venesoja.

– Den första prioriteten har varit personalens hälsa och säkra arbetsförhållanden; den andra prioriteten har varit att säkerställa den egna och kundernas verksamhet. Vi har lyckats bra med allt detta, säger Venesoja.

Mäkelä reagerade på corona redan innan sjukdomen ens hade spridit sig till Finland. Mäkelä Alu har haft en egen coronaarbetsgrupp.

 

Veckovis kontakt med företagshälsovården

Päivi Venesoja har haft coronamöten med företagshälsovården varje onsdag. Dessa möten fortsätter ännu.

– Vi har hela tiden följt coronasituationen i vår region. Anvisningarna har tidvis uppdaterats med några veckors mellanrum, berättar Venesoja.

Att personalen och avdelningarna har varit aktiva har haft stor betydelse. Man har tagit reglerna på allvar. Avdelningarna har utvecklat sina egna anvisningar vad gäller till exempel pauser.

Man har särskilt tagit hänsyn till personer som tillhör riskgrupper. De fick genast sina egna anvisningar från företagshälsovården. Vid behov uppmanades de att diskutera arbetsarrangemangen och säkerhetsåtgärderna med arbetsgivaren.

– Utöver de allmänna anvisningarna har vi alltså till och med haft individuella anvisningar som en säkerhetsåtgärd.

 

Mäkelä Alu minimerade kontakterna

I praktiken har den viktigaste åtgärden varit att hålla gruppstorlekarna små och begränsa kontakterna till det egna arbetsteamet. På detta sätt kan eventuell exponering hållas inom en liten grupp och hela avdelningen påverkas inte.

Andra möten, till exempel träffar med följande skift, minimerades. Munskyddskrav gäller fortfarande utanför det egna teamet. Distansarbete blev möjligt och tidvis obligatoriskt för alla vars arbetsuppgifter tillät det.

 

Egen karantän som var striktare än rekommendationerna

En av Mäkelä Alus egna lösningar är karantän som tillämpas striktare än de nationella rekommendationerna.

– Det betyder karantän med lön om man har exponerats för en person som har ett motiverat skäl att misstänka att hen har varit i kontakt med en exponerad person, förklarar Venesoja.

Till skillnad från de officiella rekommendationerna tillämpade vi alltså karantän även om en familjemedlem hade blivit exponerad. Ett antal personer har varit i karantän på grund av detta.

 

Egna utrymmen för besökande montörer

Alla besök har minimerats. Det har gått över ett år sedan Mäkelä Alus representanter har besökt kunderna.

På motsvarande sätt har fabriken besökts endast av dem som verkligen har behövt besöka oss.

– Installationer och underhåll har minimerats till det absolut nödvändiga. Montörer och underhållspersonal som besökt oss har separata personalrum och kontorsutrymmen. De måste kunna visa två negativa coronatestresultat från de senaste 72 timmarna innan de kan komma till fabriken.

 

Petris veckobrev och veckogåva motiverade

Venesoja vill särskilt ta upp betydelsen av kommunikation och uppmuntran. För det ska man i synnerhet tacka styrelseordföranden Petri Mäkelä.

– Han tog för vana att skriva veckobrev med en lägesbild till personalen. Han har fortsatt med dessa brev, dock inte längre varje vecka.

Mäkelä hade också en idé om en kampanj med coronagåvor som rekreationsutskottet genomförde. De veckovisa coronagåvorna peppade personalen under de svåraste coronamånaderna. Gåvorna var i regel lokala produkter, kaffe, choklad eller blommor. De piggade upp och visade att man bryr sig om personalen.

 

Försiktighet ska iakttas fortfarande

Venesoja vill tacka hela personalen för att de ha följt reglerna, varit aktiva och gett bra tips på coronaåtgärder.

– Vi fortsätter att följa och reagera på coronasituationen. Vi anser att det är bättre att lätta på reglerna långsamt än snabbt.

Trots att coronasituationen i vår region har varit lugn under en längre tid och vaccineringarna framskrider ska reglerna fortfarande följas noggrant.

– Situationen i vårt grannlandskap försämrades snabbt i maj. Samtidigt befinner vi oss precis i början av vår sommarsäsong. Vi har inte råd att slappna av än.

 

Produktionschef Tero Suomalainen: Ett tack ska riktas till hela personalen

Produktionschef Tero Suomalainens arbete hos Mäkelä Alu började under speciella förhållande på hösten 2020. Coronaåtgärderna inleddes på riktigt ungefär samtidigt som Suomalainen började sitt arbete under de första dagarna av oktober.

– Under min första arbetsdag var jag på min nya arbetsplats och träffade mycket folk. Under den andra dagen började en stor del av kontorspersonalen arbeta på distans. Jag fick bekanta mig med mina arbetskamraters ansikten under Teams-möten.

Enligt Suomalainen har man hittills klarat av coronasituationen väldigt bra.

– För det ska ett tack riktas till hela personalen. Man har tagit corona på allvar och följt anvisningarna väldigt bra. Vi anser att det är bättre att säkerhetsåtgärderna är överdimensionerade än underdimensionerade.

Påföljderna av en bred exponering skulle ha varit allvarliga inte bara för hälsan utan också för företagets verksamhet och ekonomi.

– Det skulle ju ha varit en katastrof om vi hade varit tvungna att sätta flera avdelningar i karantän, säger Suomalainen.

 

Kundleveranserna har inte påverkats

Åtgärderna har varit framgångsrika, och corona har enligt Suomalainen inte påverkat kundleveranserna alls.

– Corona har endast påverkat hur kundleveranserna har genomförts.

När vi har blivit tvungna att se över våra arbetssätt och minimera möten har ett verktyg visat sig vara allra viktigast. Det verktyget är Teams.

– Vi har lärt oss använda elektroniska verktyg. Vi kommer säkert att fortsätta använda Teams även efter corona. Verktyget sparar tid för alla och rationaliserar vårt arbete.


Leave a comment