19 december, 2021

Företagarrådet Esko Mäkelä in memoriam

by anders in Nyheter 0 comments

Företagarrådet Esko Mäkelä in memoriam

 

Mäkelä Alus förgrundsfigur företagarrådet Esko Mäkelä avled den 28 oktober 2021, endast några dagar före sin 80-årsdag. Familjeföretagets hjärta, den långvarige verkställande direktören och styrelseordföranden, den modige och framsynte företagaren och hembygdens bärande kraft är borta.   

En stor sorg har drabbat Mäkelä Alus arbetsgemenskap och samarbetspartners, Luoma-aho by som omger företaget, invånarna i hemstaden och framför allt Mäkeläs familj: hustrun Aila som länge har gått vid Eskos sida samt Petri och Terhi med familjer.  

 

Eskos berättelse är berättelsen om Mäkeläs familjeföretag  

Esko Mäkelä föddes den 3 november 1941 i byn Luoma-aho, där Mäkeläs familjeföretag har verkat sedan år 1937. Esko Mäkelä och företaget var alltså jämnåriga och deras berättelser går hand i hand, från 40-talets Finland fram till dags dato. Under dessa år har företaget vuxit och tagit nya steg. Det har skapat arbetsplatser, liv och välfärd i byn och hemstaden samtidigt som många andra finländska landsbygdsbyar har tystnat. 

Esko Mäkelä bodde hela sitt liv bredvid familjeföretaget. Han studerade till merkonom och började arbeta i företaget som 20 år gammal, det vill säga vid samma ålder som hans far Fredrik ”Reeti” Mäkelä hade grundat ett företag som tillverkade bleckplåtskärl. 

 

 

Modet att våga ta nya steg har alltid varit kännetecknande för företagare. På detta sätt gick familjeföretagets väg från bleckplåtskärl till tillverkning av tak- och väggprofiler. I början av 90-talet koncentrerade man sig på att tillverka aluminiumprofiler. Från och med 1993 har företaget verkat under namnet Mäkelä Alu. 

Esko Mäkelä fungerade i tiotals år som verkställande direktör och senare som styrelsens ordförande. Även som direktör tog han gärna tag i det praktiska arbetet och deltog till exempel i verksamhetens inledande skede i monteringen av takplåtar tillsammans med de anställda. 

 

Mäkelä Alus aluminiumtillverkning fick sin början när Berlinmuren revs  

Esko Mäkelä fick idén om aluminiumpressning när han på 80-talet besökte ett företag inom branschen i Norge. Man köpte den första presslinjen från Tyskland år 1989. Detta var en betydelsefull affär för både Mäkeläs familjeföretag och företaget som sålde maskinen.  

Esko Mäkelä har berättat att när affären var slutförd brast de tyska affärspartnerna plötsligt ut i applåder och hurra-rop. Orsaken till applåderna visade sig vara att Berlinmuren i samma stund revs. Då inleddes en ny era i världshistorien, men även i Mäkeläs familjeföretags historia.  

Marknaden kände tveksamhet gentemot den nya aktören, men Mäkelä tog sin plats på spelplanen genom att från första början välja sin egen linje och sina egna principer som verksamheten bygger på ännu i denna dag. En beställningsstyrd produktion baserad på kundernas behov och kundorientering utgör hörnstenarna i verksamheten. Dörr- och fönstertillverkarna hade hittat aluminium. Detta var en nisch som Mäkelä Alu hittade. Tyskland blev den viktigaste marknaden inom exporten.  

 

Spontanomtänksam och ärlig  

När arbetsgemenskapen minns Esko Mäkelä, beskrivs han främst med orden glad, livsbejakande, ärlig, mänsklig, omtänksam. Esko Mäkelä var inte en direktör som skulle stängde in sig på kontoret, utan en folkets man som tog kontakt med och var intresserad av varje anställd i företaget. Han var lika intresserad av företagsfrågorna, även i detalj, ännu efter sin pensionering. 

– Han hade lätt att närma sig människor och det var lätt att närma sig honom. Det fanns inget man inte kunde prata med honom om, beskriver en långvarig arbetskamrat.  

Han kände sig hemma med alla slags människor och förställde sig aldrig, inte vid något bord. Därför vann han också respekt. När Esko talade lyssnade man.  

Esko Mäkeläs hjärta klappade för hembyn och hembygden och han arbetade på många sätt för dessa, från att stöda byskolan och föreningshuset till att grunda Aila och Esko Mäkeläs stipendiefond för Alajärvi gymnasium.  

Esko Mäkelä hade flera förtroendeuppdrag i lokala och regionala organisationer inom näringslivet.  

 

Esko Mäkeläs arbete lever vidare  

Esko Mäkelä ansåg att man måste gå framåt och delta i utvecklingen. I stället för att stirra på börsvärldens kvartal betonade han att man måste se långt in i framtiden. Enligt Mäkelä var ett kvartal 25 år. 

Idag är Mäkelä Alu den nordligaste aluminiumpressen i världen och en betydande aktör i Norden och Europa. Företaget är den största privata arbetsgivaren i hemstaden och omkring företaget har en industriby av mindre företag som vidareförädlar aluminium uppstått. Byn omkring fabriken är exceptionell: där finns ungefär lika många arbetsplatser som invånare från småbarn till gamlingar.  

Den här industrin och de här arbetsplatserna skulle inte finnas utan Esko Mäkelä. Hans arbete lever vidare och ger en utkomst till många företag och familjer. Inte från ett kvartal till ett annat, utan från ett år till ett annat. 

Mäkelä Alus anställda minns Esko Mäkelä med värme och tacksamhet 

 

Våra anställda minns Esko 

“Till Esko  

Det har varit en verkligt stor ära att få följa med och delta i din framgångssaga. Som liten flicka rymde jag alltid till pappas arbete på Peltituote. Jag kommer också ihåg dina föräldrar och tiderna för Mäkelä Metals, då jag brukade sitta på lastbryggans trappa tillsammans med byns flickor. 

Jag kommer också ihåg när Mäkelä Alus verksamhet inleddes. Hela byn förundrades över detta mod, även om alla visste att du nog visste vad du gav dig in på. Utan Dig skulle Luoma-aho industriby inte vara Luoma-aho och Alajärvi stad inte Alajärvi. 

Jag kommer alltid ihåg den torsdageftermiddagen du ringde till mig. Den lilla flickans dröm om en arbetsplats blev sann. Jag tvekade inte en sekund och på den vägen är jag. 

En rolig incident inträffade när man bytte filter i den vertikala målningslinjen. Du ville naturligtvis se hur det görs och fick allt vitt färgdamm över dig. Därefter kom du till mitt rum, precis som du även annars gjorde varje dag. Jag minns att jag sade till Dig att så där kan du nog inte sätta dig i bilen. Där stod vi sedan och putsade bort färg.  

Du ansåg dig aldrig vara ovanför oss, utan du har varit en del av oss, ansett oss vara viktiga och haft omsorg om oss och därför har du alltid fått så oändligt mycket respekt och uppskattning av oss, dina anställda. 

Du har själv skapat allt detta omkring oss, hela Mäkelänmäki och förutsättningarna för allt detta med ditt mod och din envishet. Jag vill inte skriva om Dig i imperfekt, eftersom berättelsen om din livsgärning fortsätter. 

Du förtjänar en sömn så lugn, ett tack så tyst, så vackert.” 


Leave a comment