19 december, 2021

Tillgången till magnesium är ett samtalsämne på marknaden

by anders in Nyheter 0 comments

Tillgången till magnesium är ett samtalsämne på marknaden

Tillgången till råvaror har under det senaste året varit en utmaning för industrin. Nu har magnesium, som har en viktig roll inom aluminiumlegeringar, lyfts fram inom aluminiumtillverkningen. Magnesium är en kritisk metall, som ett enda land, Kina, producerar cirka 90 procent av.  

– Redan på våren syntes tecken på att tillgången till magnesium kan försämras. Kina hade för avsikt att lägga ner sina magnesiumfabriker och minska sin tillverkning av magnesium med hälften. Hittills har man klarat sig bra på marknaden tack vare lagren i Europa, men nu har de förbrukats och tillgången till magnesium ligger nästan helt i Kinas händer, beskriver Mäkelä Alus inköpschef Ari Kytölä 

Andelen magnesium i aluminiumprofiler utgör cirka 0,5–1 procent.  

 

Mäkelä Alu litar  sina råvaruleverantörer  

Mäkelä Alu har en tät kontakt med sina råvaruleverantörer och följer upp situationen.   

– De har bekräftat tillgången till magnesium fram till det första kvartalet 2022. För närvarande förhandlar de om leveranserna under det andra kvartalet. Vi informerar våra kunder när vi får ny information, berättar Kytölä.  

Han betonar att även om situationen ännu är öppen betyder det inte att tillgången till magnesium skulle upphöra. I något skede kan tillgången dock vara mer begränsad än tidigare.  

– Jag har ett starkt förtroende för våra samarbetspartners och jag är övertygad om att deras ställning även i en stramare situation är bra. Vi har de bästa råvaruleverantörerna inom branschen, tre nordiska aktörer. Vi vet att deras leverantörsrelationer och avtalspraxis är i skick.   

Magnesium behövs också i Mäkelä Alus eget gjuteri, där restprodukter från processen på nytt smällts ner, till så kallat återvinningsråämne. Här har tillgången till magnesium säkrats fram till mitten av 2023.   

  

Mäkelä Alus årsavtal tryggar tillgången till aluminium  

Mäkelä Alus andra trumfkort är de årsavtal som har ingåtts med råvaruleverantörerna.  

Det finns i princip två sätt att göra affärer på råvarumarknaden: årsavtal och spothandel.   

– Hos oss grundar sig råvaruanskaffningen på årsavtal, enligt vilka vi tar hem aluminium. På så sätt har vår tillgång till råvaran alltid varit tryggad och de avtalsenliga leveranserna har alltid genomförts. Våra samarbetspartners håller vad de lovar, säger Kytölä.  

På sistone har årsavtalen visat sitt verkliga värde i och med att spotmarknaden har tömts till följd av en ökad användning av aluminium. Aktörerna inom spothandeln står nu inför problem.  

 

Tillgången till färger normaliserades 

I år har Mäkelä Alu, liksom andra aktörer, fått försöka lösa problem med tillgången till färger.   

– Färgsituationen har nu stabiliserats och det finns inga betydande problem med tillgången till dem. Endast leveranserna av vissa enskilda nyanser kan vara försenade, men sådana fördröjningar förekommer alltid. Som helhet är läget nu ganska bra, berättar Kytölä.  

Även här har situationen för Mäkelä Alu underlättats av långvariga, tillförlitliga samarbetspartners med vilka problem har kunnat lösas i samförstånd.  

Även den här situationen övervakas fortfarande noga. 

 


Leave a comment