Mäkele-logo-neg-small

Ukrainas sak är vår sak

Det sägs att företag inte har ett samvete. Men företag har dock alltid värderingar som de och framför allt företagets anställda handlar efter. Det gäller även oss på Mäkelä Alu. Vladimir Putins anfallskrig mot Ukraina går tvärt emot våra värderingar och allt det som vi tror på och står för.

Vi, alla på Mäkelä Alu, fördömer entydigt Rysslands, olagliga, ensidiga och oprovocerade angrepp mot Ukraina och dess befolkning. Vi kräver att Ryssland omedelbart avbryter angreppet och drar tillbaka sina trupper från Ukraina. Kravet avser även de ockuperade områdena i östra Ukraina och Krimhalvön.

Vi vill med detta uttalande stödja Ukrainas befolkning under denna svåra tid, och vi lovar att i ord och handling visa att vi aldrig kommer att acceptera det som har skett. Som ett konkret stöd skänker Mäkelä Alu 100 € för varje undertecknads räkning till Kyrkans Utlandshjälp för att hjälpa ukrainska familjer i nöd.

Luoma-aho och Voikkaa, 26.2.2022

 

Anne Hämeenniemi
Anne Nätynki
Anne Saariaho
Antti Lesonen
Ari Alanen
Ari Kytölä
Armi Heiti
Arto Hernesniemi
Arto Kokkoniemi
Eero Mihkelson
Eliina Kotanen
Elina Luoma-aho
Hannu Matintupa
Heidi Hongisto
Heikki Sillanpää
Ilkka Halava
Inessa Ananeva
Jan Rintala
Janne Lager
Janne Mäkelä
Janne Turja
Janne Ylönen
Jari Vistiaho
Jarkko Immonen
Jarno Hallapuro
Jarno Kolkka
Jenni Hautakangas
Joni Luoma-aho
Joni Rannila
Jouni Mäkelä
Jouni Peltomäki
Juha Matintupa
Juha Ylönen
Juhani Siirilä
Jukka Joensuu
Jussi Etula
Juuso Luoma-aho
Kari Ahto
Kari honkaniemi
Kari Mäki
Karoliina Hyytiäinen
Karoliina Joensuu
Katriina Niinikoski
Kosti Harvisalo
Leena Kalliokoski
Leila Aho
Leila Matintupa
Lotta Niemi
Maija Jylhä
Maksym Hamarnyk
Manu Mastokangas
Marina Ranta-aho
Markku Hautamäki
Marko Hautala
Marko Markku
Marko Savela
Markus Kotala
Markus Latvala
Matias Turja
Miia Suomala
Miina Niemitalo
Mika Honkaniemi
Mika Korkea-aho
Mika Matintupa
Mika Pollari
Mikael Lukkarila
Mikko Huopainen
Mustafa Yilmaz
Niko Pitkänen
Niko pitkänen
Olli Korkia-aho
Olli Perttola
Olli-Pekka Hosionaho
Onni Kivipelto
Pasi Hernesniemi
Pasi Kari
Pasi Korhonen
Pekka Hannula
Pekka Krtola
Pertti Pohjo
Petri Joensuu
Petri Mäkelä
Päivi soidinmäki
Päivi Venesoja
Raimo Luoma-aho
Rainer Lindeman
Rami Ilomäki
Reijo Seppälä
Risto Viantie
Risto-Matti Rantakangas
Salla Hallapuro
Sami Pollari
Sami Savela
Sanna Moilanen
Santeri Sihvola
Saska Rihula
Satu Lassila
Satu Niemitalo
Soile Saarela
Susanna Timo
Terhi Rajala
Tero Anttila
Tero Suomalainen
Tiina Uusitalo
Timo Yli-Hemminki
Tobias Joensuu
Tomi Kultavuori
Tomi Mastokangas
Tomi Pilbacka
Tommi Hämäläinen
Tuomas Takala
Tuomo Nygård
Tuukka mastokangas
Valtteri Uusitupa
Veera Viirumäki
Veli-Matti Latvala
Veli-Pentti Niemitalo
Velipekka Peltola
Vesa Saarenlaita
Ville Luoma-aho
Wilma Isokangas