11 mars, 2022

Citius, altius, fortius – öka din affärsverksamhet med AluServices®

by anders in Nyheter 0 comments

Hur säkerställer man i ert företag att kundernas beställningar snabbt kommer till produktion? Det traditionella sättet är att man köper och lagrar stora mängder råmaterial så billigt som möjligt. Detta binder kapital, kräver utrymme och försvårar tillväxt och utveckling.

Mäkelä Alus kunder behöver inte agera på det viset när de köper aluminiumprofiler.

– Ett sådant tillvägagångssätt är inte längre dagens melodi, och med det tillvägagångssättet kan man inte svara på individuella beställningar och särskilt inte på varierande önskemål om specialfärger, säger Mäkelä Alus exportchef Janne Lager.

Inte alltid det billigaste, men mest lönsamma sättet att köpa

Mäkelä Alus kundorienterade AluServices®-koncept, som har kommit till genom att man har lyssnat på kunderna, är annorlunda. Vi strävar efter att göra tillgången till aluminiumprofiler så enkel som möjligt för våra kunder, precis vid den tidpunkt och i sådana partier som våra kunder behöver.

– Vårt mål är inte att alltid sälja produkter till det billigaste priset, utan att erbjuda kunden ett tillvägagångssätt som på ett övergripande plan är det mest förmånliga. Det slutliga priset utgörs inte enbart av råmaterialet, utan påverkas av hela produktionsprocessen och dess effektivitet. Och där kan vi erbjuda ett mervärde med våra skräddarsydda servicehelheter. Beräkningen av den totala nyttan borde vara mer långsiktig och inte endast avse köptillfället, säger Lager.

Han betonar dock att det inte räcker med att man endast köper en tjänst, till exempel utkontraktering av lagret. Köparen bör ha en tydlig helhetsbild av företaget verksamhet, kunna se flaskhalsarna i produktionen och vara beredd på att ändra processen.

 

 

Rationaliseringen av leveranser utgår från en granskning av helhetsbilden

När tillvägagångssätt, nödvändiga materialvolymer och kundbeställningarna granskas på ett övergripande plan kan man tillsammans med Mäkelä Alu bygga upp det bästa sättet att organisera beställningar och leveranser. Detta kräver att man reflekterar över helhetsbilden och ser längre fram i tiden och ett partnerskap med leverantören av aluminiumprofiler som baseras på tillit.

– En allt större del av våra kunder utnyttjar den här ”Mäkelämodellen” som grundar sig på partnerskap, samarbete och interaktion. Det är ett sätt att hjälpa våra kunder att växa, och samtidigt har vi själva kunnat växa, säger Lager.

 

Du binder inte längre kapital i ett lager, men förbinder dig till partnerskap

Mäkelä Alu började utveckla sina tilläggstjänster för några tiotals år sedan efter att ha lyssnat på kundernas önskemål och utmaningar i vardagen. Redan då var målet att kunna erbjuda våra kunder en enklare och smidigare vardag, säkra och flexibla leveranser, metoder för att hantera ett omfattande utbud av profiler och ytbehandlingar samt möjlighet att växa.

Enligt vår modell behöver kunden inte binda ett stort kapital i lager, men grundtanken är att förbinda sig till ett partnerskap. Detta möjliggör helt nya tillvägagångssätt.

Beställnings- och leveransmetoderna standardiseras och schemaläggs kundspecifikt så att profilernas leveranstider överensstämmer med tidtabellen för kundens produktion. Mäkelä Alu kan för sin del reservera den produktions- och lagerkapacitet som behövs, vilket garanterar leveranssäkerheten.

– En standardisering av leveranserna garanterar att materialet finns tillgängligt när det behövs. Det är en betydande konkurrensfördel för våra kunder, eftersom det för enskilda beställningar för närvarande talas om leveranstider på upp till 15–19 veckor, säger Lager.

 

Servicehelheten skräddarsys 

Anskaffningen a v aluminiumprofiler kan kombineras med våra övriga tjänster, såsom ytbehandling, lagring, automatisering av lagerhanteringen och korgtransporter som underlättar hanteringen av profilerna. De lagrings- och ytbehandlingstjänster som har byggts upp i anknytning till profilproduktionen möjliggör en buffert vid variationerna i behovet av material i rätt skede av förädlingskedjan.

Med hjälp av de elektroniska tjänsterna är det enkelt att göra en beställning, och man har tillgång till aktuell information om leveransernas status. Vid behov kan beställningen automatiseras helt genom att integrera Alus beställningssystem i kundens system.

Berätta för oss om dina behov, så kan vi erbjuda dig ett komplett paket enligt principen nyckelfärdigt.

 

Våra tjänster kan ge dig följande fördelar: 

  • en leverans, en faktura, snabbt, effektivt och säkert
  • även alla specialfärger är snabbt tillgängliga
  • vid fortlöpande köp blir penningcirkulationen snabbare och kassaflödet jämnt
  • företagets lagervärden minskar, och pengar frigörs till annat
  • spill och rester minimeras
  • möjlighet att utnyttja det egna lagerutrymmet för annat
  • flexibel service
  • fortlöpande uppföljning och dialog samt möjlighet att avtala om reserveringarnas ramar enligt behov
  • enkla reklamationer.

 

Läs vår kundcase  

Riikku Group Oy  

Alavus Ikkunat Oy 

Champion Door Oy 


Leave a comment