Kategori: Nyheter


Portalen IntegrityNext som verktyg vid kvalitetsbedömningen
19 december, 2021

Portalen IntegrityNext som verktyg vid kvalitetsbedömningen

by anders in Nyheter 0 comments

Portalen IntegrityNext som verktyg vid kvalitetsbedömningen       Mäkelä Alus kvalitetssystem kräver en kvalitetssäkring av hela produktionskedjan. Våra materialleverantörers praxis ska alltså uppfylla kriterierna för vårt kvalitetssystem.    – För att säkerställa detta har vi infört portalen IntegrityNext, där våra samarbetspartner kan göra en självutvärdering av kvaliteten på sin verksamhet och dess överensstämmelse med kraven. Vi kräver ju inte något egentligt kvalitetssystem av våra samarbetspartners, men deras verksamhet ska uppfylla kraven i […]

Läs mer
Tillgången till magnesium är ett samtalsämne på marknaden
19 december, 2021

Tillgången till magnesium är ett samtalsämne på marknaden

by anders in Nyheter 0 comments

Tillgången till magnesium är ett samtalsämne på marknaden Tillgången till råvaror har under det senaste året varit en utmaning för industrin. Nu har magnesium, som har en viktig roll inom aluminiumlegeringar, lyfts fram inom aluminiumtillverkningen. Magnesium är en kritisk metall, som ett enda land, Kina, producerar cirka 90 procent av.   – Redan på våren syntes tecken på att tillgången till magnesium kan försämras. Kina hade för avsikt att lägga ner sina magnesiumfabriker och minska sin tillverkning av magnesium med hälften. Hittills har man klarat sig bra på marknaden tack vare lagren i Europa, men nu har de förbrukats och tillgången till magnesium ligger nästan helt i Kinas händer, beskriver Mäkelä Alus inköpschef Ari Kytölä.   Andelen magnesium i aluminiumprofiler utgör cirka 0,5–1 procent.     Mäkelä Alu litar på sina råvaruleverantörer   Mäkelä Alu har en tät kontakt med sina råvaruleverantörer och följer upp situationen.    – De har bekräftat tillgången till magnesium fram till det första kvartalet 2022. För närvarande förhandlar de om leveranserna under det andra kvartalet. Vi informerar våra kunder när vi får ny information, berättar Kytölä.   Han betonar att även om situationen ännu är öppen betyder det inte att tillgången till magnesium skulle upphöra. I något skede kan tillgången dock vara mer begränsad än tidigare.   – Jag har ett starkt förtroende för våra samarbetspartners och jag är […]

Läs mer
Mäkelä Alus ansvarsfullhet syns även i upphandlingen av råvaror
19 december, 2021

Mäkelä Alus ansvarsfullhet syns även i upphandlingen av råvaror

by anders in Nyheter 0 comments

Mäkelä Alus ansvarsfullhet syns även i upphandlingen av råvaror   För att uppnå klimat- och miljömålen håller samhället på att övergå från fossila bränslen till ren energi.  Aluminium spelar en viktig roll i denna ekologiska övergång, eftersom aluminium används i stor omfattning särskilt inom energisystem som grundar sig på el. Den internationella energiorganisationen IAE bedömer […]

Läs mer
Mäkelä Alus svarar mot Solar Finlands värderingar
30 september, 2021

Mäkelä Alus svarar mot Solar Finlands värderingar

by anders in Nyheter 0 comments

Mäkelä Alus svarar mot Solar Finlands värderingar   Solar Finland Oy från Salo är en föregångare inom solenergi och ett företag som prioriterar sina värderingar. Dess dotterbolag Salo Tech Oy tillverkar finländska solpaneler. Salo Solar Oy planerar och installerar solenergisystem. Salo Automation Oy tar automatiserade produktionslinjer för solpaneler ut i världen. Affärsverksamheten inleddes på 1970-talet […]

Läs mer
Mäkelä Alus leveranssäkerhet har bibehållits på en krävande marknad
30 september, 2021

Mäkelä Alus leveranssäkerhet har bibehållits på en krävande marknad

by anders in Nyheter 0 comments

Mäkelä Alus leveranssäkerhet har bibehållits på en krävande marknad Under det pågående året har användning av aluminium ökat kraftigt. I Europa byggs det så det står härliga till. Bland annat elbilstillverkningen har också lett till en kraftigt ökad efterfrågan på aluminium. – Hos Mäkelä Alu innebär detta att produktionen går med full kapacitet och budgeten […]

Läs mer
Våra kunder förväntar sig energieffektivitet av oss
9 juni, 2021

Våra kunder förväntar sig energieffektivitet av oss

by anders in Nyheter 0 comments

Sami Moilanen arbetar vid en anodiseringsenheten och har deltagit i anodiseringsenhetens energireform. – Vi arbetar kontinuerligt för energieffektivitet Mäkelä Alu anslöt sig i februari 2021 till Teknologiindustrins energieffektivitetsavtal. Enligt styrelseordförande Petri Mäkelä fanns det flera skäl att ansluta sig till avtalet. – Genom att ansluta oss bygger vi en positiv företagsimage och synliggör miljöåtgärder som […]

Läs mer
Produktionen fungerar normalt under sommaren
9 juni, 2021

Produktionen fungerar normalt under sommaren

by anders in Nyheter 0 comments

Vår produktion fungerar normalt under hela sommaren. Sommarjobbarna hjälper oss hålla i gång produktionen även under semestersäsongen. Från maj till augusti anställer vi sammanlagt ca 60 sommarjobbare i produktionen och på kontoret. Under sommaren anlitar vi också flera underleverantörsföretag och deras anställda. Vår försäljningspersonal arbetar fortfarande på distans, men vi hoppas att vi efter semestersäsongen […]

Läs mer
Så här har vi klarat oss under coronaåret
9 juni, 2021

Så här har vi klarat oss under coronaåret

by anders in Nyheter 0 comments

Ett år av corona har gått – noll coronafall hos Mäkelä Alu Nu när över ett år med corona har gått kan vi hos Mäkelä Alu konstatera att våra coronaåtgärder hittills har varit väldigt effektiva. Ingen har insjuknat i corona, och vi har inte haft några avbrott i produktionen eller kundleveranserna. Våra noggranna coronaåtgärder, snabba […]

Läs mer
Ett bra sommarjobb hos Mäkelä Alu börjar med en noggrann introduktion
9 juni, 2021

Ett bra sommarjobb hos Mäkelä Alu börjar med en noggrann introduktion

by anders in Nyheter 0 comments

Topias (till vänster), Ruusu och Kristian fick sommarjobb hos Mäkelä Alu. Det finns sammanlagt cirka 60 sommarjobbare på fabriken i Finland. Arbetarskyddschef, EHS-koordinator Sanna Moilanen har även denna vår beställt cirka 60 uppsättningar av arbetskläder, skyddsskor och annan utrustning som arbetstagarna behöver i sin vardag. De som ska använda dessa, dvs. sommarjobbare, började anlända till […]

Läs mer
Tjänsten AluStorage® möter de veckovis ändrande behoven
9 juni, 2021

Tjänsten AluStorage® möter de veckovis ändrande behoven

by anders in Nyheter 0 comments

Brosjukhuset i Helsingfors är ett av Alavus Ikkunat Oy:s objekt under första delen av 2021. Företaget har levererat över 1 000 ytterfönster till sjukhuset. 1 100 innerfönster är beställda, och leveranserna pågår som bäst. Alavus Ikkunat Oy är en av Finlands största tillverkare av fönster och dörrar. Företaget levererar cirka 60 000 fönster och 10 000 dörrar […]

Läs mer