Mäkele-logo-neg-small

Nyheter

Samarbetet har möjliggjort en kraftig tillväxt för Riikku Group Oy  

Varje dag Dagligen monteras balkongsystem på olika håll i Finland och Sverige tillverkade av Riikku Group Oy. Företaget hör till de ledande inom branschen. Tillväxten och utvecklingen i företaget, som grundades år 2005 i Alavus, har varit fortlöpande. Den utvidgning av Riikkus produktionslokaler som inleddes på hösten, den största i företagets historia, har nu färdigställts …

Samarbetet har möjliggjort en kraftig tillväxt för Riikku Group Oy   Läs mer »

Ukrainas sak är vår sak

Det sägs att företag inte har ett samvete. Men företag har dock alltid värderingar som de och framför allt företagets anställda handlar efter. Det gäller även oss på Mäkelä Alu. Vladimir Putins anfallskrig mot Ukraina går tvärt emot våra värderingar och allt det som vi tror på och står för. Vi, alla på Mäkelä Alu, …

Ukrainas sak är vår sak Läs mer »

Företagarrådet Esko Mäkelä in memoriam

Företagarrådet Esko Mäkelä in memoriam   Mäkelä Alus förgrundsfigur företagarrådet Esko Mäkelä avled den 28 oktober 2021, endast några dagar före sin 80-årsdag. Familjeföretagets hjärta, den långvarige verkställande direktören och styrelseordföranden, den modige och framsynte företagaren och hembygdens bärande kraft är borta.    En stor sorg har drabbat Mäkelä Alus arbetsgemenskap och samarbetspartners, Luoma-aho by som omger företaget, invånarna i hemstaden och framför allt Mäkeläs familj: hustrun Aila som länge har gått vid Eskos sida samt Petri och Terhi med familjer.     Eskos berättelse är berättelsen om Mäkeläs familjeföretag   Esko Mäkelä föddes den 3 november 1941 i byn Luoma-aho, där Mäkeläs familjeföretag har verkat sedan år 1937. Esko Mäkelä och företaget var alltså jämnåriga och deras berättelser går hand i hand, från 40-talets Finland fram till dags dato. Under dessa år har företaget vuxit och tagit nya steg. Det har skapat arbetsplatser, liv och välfärd i byn och hemstaden samtidigt som många andra finländska landsbygdsbyar har tystnat.  Esko Mäkelä bodde hela sitt liv bredvid familjeföretaget. Han studerade till merkonom och började arbeta i företaget som 20 år gammal, det vill säga vid samma ålder som hans far Fredrik ”Reeti” Mäkelä hade grundat ett företag som tillverkade bleckplåtskärl.      Modet att våga ta nya steg har alltid varit kännetecknande för företagare. På detta sätt gick familjeföretagets väg från bleckplåtskärl till tillverkning av tak- och väggprofiler. I början av 90-talet koncentrerade man sig på att tillverka aluminiumprofiler. Från och med 1993 har företaget verkat under namnet Mäkelä Alu.  Esko Mäkelä fungerade i tiotals år som verkställande direktör och senare som styrelsens ordförande. Även …

Företagarrådet Esko Mäkelä in memoriam Läs mer »

Portalen IntegrityNext som verktyg vid kvalitetsbedömningen

Portalen IntegrityNext som verktyg vid kvalitetsbedömningen       Mäkelä Alus kvalitetssystem kräver en kvalitetssäkring av hela produktionskedjan. Våra materialleverantörers praxis ska alltså uppfylla kriterierna för vårt kvalitetssystem.    – För att säkerställa detta har vi infört portalen IntegrityNext, där våra samarbetspartner kan göra en självutvärdering av kvaliteten på sin verksamhet och dess överensstämmelse med kraven. Vi kräver ju inte något egentligt kvalitetssystem av våra samarbetspartners, men deras verksamhet ska uppfylla kraven i …

Portalen IntegrityNext som verktyg vid kvalitetsbedömningen Läs mer »

Tillgången till magnesium är ett samtalsämne på marknaden

Tillgången till magnesium är ett samtalsämne på marknaden Tillgången till råvaror har under det senaste året varit en utmaning för industrin. Nu har magnesium, som har en viktig roll inom aluminiumlegeringar, lyfts fram inom aluminiumtillverkningen. Magnesium är en kritisk metall, som ett enda land, Kina, producerar cirka 90 procent av.   – Redan på våren syntes tecken på att tillgången till magnesium kan försämras. Kina hade för avsikt att lägga ner sina magnesiumfabriker och minska sin tillverkning av magnesium med hälften. Hittills har man klarat sig bra på marknaden tack vare lagren i Europa, men nu har de förbrukats och tillgången till magnesium ligger nästan helt i Kinas händer, beskriver Mäkelä Alus inköpschef Ari Kytölä.   Andelen magnesium i aluminiumprofiler utgör cirka 0,5–1 procent.     Mäkelä Alu litar på sina råvaruleverantörer   Mäkelä Alu har en tät kontakt med sina råvaruleverantörer och följer upp situationen.    – De har bekräftat tillgången till magnesium fram till det första kvartalet 2022. För närvarande förhandlar de om leveranserna under det andra kvartalet. Vi informerar våra kunder när vi får ny information, berättar Kytölä.   Han betonar att även om situationen ännu är öppen betyder det inte att tillgången till magnesium skulle upphöra. I något skede kan tillgången dock vara mer begränsad än tidigare.   – Jag har ett starkt förtroende för våra samarbetspartners och jag är …

Tillgången till magnesium är ett samtalsämne på marknaden Läs mer »

Mäkelä Alus ansvarsfullhet syns även i upphandlingen av råvaror

Mäkelä Alus ansvarsfullhet syns även i upphandlingen av råvaror   För att uppnå klimat- och miljömålen håller samhället på att övergå från fossila bränslen till ren energi.  Aluminium spelar en viktig roll i denna ekologiska övergång, eftersom aluminium används i stor omfattning särskilt inom energisystem som grundar sig på el. Den internationella energiorganisationen IAE bedömer …

Mäkelä Alus ansvarsfullhet syns även i upphandlingen av råvaror Läs mer »

Mäkelä Alus svarar mot Solar Finlands värderingar

Mäkelä Alus svarar mot Solar Finlands värderingar   Solar Finland Oy från Salo är en föregångare inom solenergi och ett företag som prioriterar sina värderingar. Dess dotterbolag Salo Tech Oy tillverkar finländska solpaneler. Salo Solar Oy planerar och installerar solenergisystem. Salo Automation Oy tar automatiserade produktionslinjer för solpaneler ut i världen. Affärsverksamheten inleddes på 1970-talet …

Mäkelä Alus svarar mot Solar Finlands värderingar Läs mer »

Aluminiumprofiler från Mäkelä Alu är ett miljövänligt val

Aluminiumprofiler från Mäkelä Alu är ett miljövänligt val   Under de närmaste åren kommer kolhandavtrycket att bli ett viktigt kriterium vid köpbeslut. Utsläppsjämförelser visar att genom att välja Mäkelä Alu kan du märkbart inverka på hur miljövänlig verksamheten i ditt företag är. Hos Mäkelä Alu har man märkt en tydlig förändring i vad kunderna är …

Aluminiumprofiler från Mäkelä Alu är ett miljövänligt val Läs mer »

Mäkelä Alus leveranssäkerhet har bibehållits på en krävande marknad

Mäkelä Alus leveranssäkerhet har bibehållits på en krävande marknad Under det pågående året har användning av aluminium ökat kraftigt. I Europa byggs det så det står härliga till. Bland annat elbilstillverkningen har också lett till en kraftigt ökad efterfrågan på aluminium. – Hos Mäkelä Alu innebär detta att produktionen går med full kapacitet och budgeten …

Mäkelä Alus leveranssäkerhet har bibehållits på en krävande marknad Läs mer »

Våra kunder förväntar sig energieffektivitet av oss

Sami Moilanen arbetar vid en anodiseringsenheten och har deltagit i anodiseringsenhetens energireform. – Vi arbetar kontinuerligt för energieffektivitet Mäkelä Alu anslöt sig i februari 2021 till Teknologiindustrins energieffektivitetsavtal. Enligt styrelseordförande Petri Mäkelä fanns det flera skäl att ansluta sig till avtalet. – Genom att ansluta oss bygger vi en positiv företagsimage och synliggör miljöåtgärder som …

Våra kunder förväntar sig energieffektivitet av oss Läs mer »