Fakta om aluminium

Aluminium är en idag mycket använd metall. Bland de viktigaste egenskaperna hos aluminium är hög hållfasthet, låg vikt, korrosionshärdighet, bra förmåga att leda värme och elektricitet, formbarhet och återvinningsvänlig.

Omkring 8% av jordskorpan består av aluminium i form av olika mineraler. Bauxit är en av mineralerna som innehåller hög halt av aluminium. Bauxit består främst av oxider av aluminium, järn och Kisel. Brytning av bauxit sker i dagbrott.

Vid omsmältning av aluminium är energisatsen endast 5% av den ursprungliga energiåtgången och utsläppen av växthusgaser minskar med ca 95%. 100% av aluminium är återvinningsbart.

%
är återvinningsbart

utan att förlora sina ursprungliga egenskaper

%
av jordens yta

består av aluminium

%
av energimängden

som används vid tillverkning av aluminium från bauxit sparas vid återanvändning.

%
av allt aluminium

som någonsin producerats används fortfarande.