Mäkele-logo-neg-small

Kvalitet

Ansvarsfull verksamhet är en av våra grundstenar

Våra kunder är vana med att kunna lita på att slutprodukten är felfri och av jämn kvalitet. Vårt kvalitetsarbete börjar redan med första kontakten och pågår hela vägen fram tills produkten levererats till kund. Vi jobbar enligt kvalitetssystemet ISO 9001.

01 | Upprätthålla

Att upprätthålla och säkerställa hög kvalitet är för oss en självklar förutsättning och grundstenen för hela vår verksamhet. Vi jobbar med att följa upp produkternas och leveransens kvalitet och tar gärna emot feedback för att bli ännu bättre. Att lyssna på våra kunder är en viktig del av kvalitetsprocessen.

Administration av den heltäckande förmågan att producera kvalitet har fört med sig förändringar i den traditionella verksamheten och kvalitetsavdelningens roll. Kvalitetsavdelningens arbete har förändrats från enbart kvalitetskontroll till att utbilda personalen inom kvalitet och att ta hand om förutsättningarna för säkerställning av kvalitet, och inom detta område utvecklar vi ständigt arbetsmetoderna.

02 | Säkerställa

Kvalitetskontrollen går som en röd tråd genom hela tillverkningsprocessen. Vi kontrollerar profilens tvärsnittsmått och ytans kvalitet under pressningen. Vi säkerställer kvaliteten på lackeringen och anodiseringen omedelbart efter ytbehandlingen. Vi utvecklar ständigt processerna och kvalitetssystemet är aldrig helt färdigt.

På vår kvalitetsavdelning kontrollerar vi bland annat kvaliteten på ytbehandlingar och material samt profilens måttriktighet. Vårt kvalitetsansvar innebär att vi följer kvaliteten hos våra underleverantörer. Vi jobbar efter följande kvalitetssystem ISO 9001-, ISO 14001-, OHSAS 18001- och GSB-certifikaten. Vid behov tillhandahåller vi även de vanligaste kvalitetsintygen till kunden.