Mäkele-logo-neg-small

Aluminiumprofiler

Aluminiumprofiler

Pressning av profiler

Utgångsämne vid pressning av profiler är legerade göt. Göten kapas till rätt ämneslängd för pressen. Ämnerna värms upp för att uppnå rätt presstemperatur som är runt 450-500 grader. Det uppvärmda ämnet pressas sedan med hög kraft genom ett profilverktyg för att få rätt form. Profilerna pressas i längder fr ca 30-60 meter och kyls direkt efter med luft eller med vatten. Därefter sträcks profilerna för att ta bort spänningar som finns i profilen och att få den rätta rakheten. Sedan kapas de långa aluminiumprofilerna till begärd längd. Innan packning så varmåldrar man profilerna för att de skall få rätt egenskaper.

Pressverktygen vilket göten pressas igenom är tillverkade av verktygsstål. Det finns två stycken grupper av profiler: massiva profiler och hålprofiler. Massiva profiler – verktyget består av en flatskiva. Hålprofiler – Verktyget består av två stycken delar. Kärnan, den del som gör hålet, sitter på en brygga över vilket metallen delar sig under extruderingen. Den andra delen av verktyget formar profilens ytterkontur.

tillverkning av aluminiumprofiler

PROCESSBEGRÄNSNINGAR

Max profilstorlek Beroende på utformningen av aluminiumprofilen kan vi tillverka profiler som är uppåt 300 mm breda. Normalt sett skall profilen få rum i en omskriven cirkel på diamter 220 mm.
Maxvikt Vi tillverkar aluminiumprofiler som väger från 0,1 kg/m upp till 10 kg/m.
Maxlängd obehandlade profiler Kan leverera aluminiumprofiler upp till 12 meter (direkt från extruderingslinjen).
Maxlängd ytbehandlade profiler pulverlackerade profiler är 7 400 mm. Maxlängd för anodiserade profiler 7 600 mm.