Mäkele-logo-neg-small

Tjänster

Tjänster

Mer konkurrenskraft för ditt företag med våra tjänster

Vårt kundkoncept har utvecklats genom åren av gemensamt utvecklingsarbete, direkt på bas av våra kunders behov och krav. Vi vill vara en smidig del av våra kunders processer. På så sätt kan du koncentrera dig på din kärnverksamhet.

Logistiktjänsterna som vi har utvecklat tillsammans med våra kunder möter utmaningarna i samband med hantering, – transport och lager av aluminiumprofiler. När du beställer de aluminiumprofiler du behöver av oss kan du också vid behov också beställa till exempel ytbehandling, vidareförädling, montering och färdiga komponeter på lager som tilläggstjänster. Våra morderna produktionslinjer som är belägna på ett och samma fabriksområde samt vårat efektiva logistiksystem påskyndar processen och medför kostnadsbesparingar. En högt automatiserad och trygg produktionsmiljö monimerar förseningar och garanterar pålitliga leveranstider.

Mer än bara profiler
Vi säljer inte bara aluminiumprofiler. Vi säljer tjänster och mervärde. Ditt företag sparar både tid och pengar om du låter oss ansvara för hela leveranskedjan när det gäller leverans av aluminiumprofier och komponenter. Som exempel så minskar ditt företags behov av egna lokaler och utrymmen samt kapitalbindning för lagring av aluminiumprofiler genom att använda våra lagringstjänster. Vi utvecklar ständigt våra tjänster i tätt samarbete med våra kunder. Produktionens effektivitet och tjänsternas enkelhet förbättras ständigt genom kontinuerlig utbildning och nya investeringar. Genom ett väl utvecklat partnerskap kan ditt företag dra den största möjliga nyttan av att vara kund hos oss.

Vår designtjänst AluDesign®

Meningen med AluDesign®-tjänsten är att i samarbete med kunden designa en så kostnadseffektiv aluminiumprofil eller -profiler som möjligt. Det bästa slutresultatet uppnås om vi får delta i produktdesignen redan i ett mycket tidigt skede, gärna redan från den första idén.


Ytbehandlingstjänst med valmöjligheter

Vi har utvecklat den omfattande tjänsten AluCoating® för att hantera de kontinuerligt växande behoven av ytbehandling. Tjänsten innebär att profilerna får en högklassig ytbehandling som uppfyller kraven för produkten där den ska användas.


Tjänst för lager och lagernivåer

Med AluStorage®-tjänsten håller vi dina aluminiumprofiler i vårt höglager i Luoma-aho.


Logistiktjänst för aluminiumprofiler

AluCallOff® är en tjänst för lagerhantering där lagret är i kundens lokaler men upprätthålls av oss. Tjänsten minskar betydligt kundens arbete och kapitalet som är bundet till lagervärdet.


En lösning för transport och hantering av aluminiumprofiler

På bas av kundernas behov har vi utvecklat lösningar för transport och hantering av aluminiumprofiler.