Mer konkurrenskraft för ditt företag med våra tjänster 

Vårt kundkoncept har utvecklats genom åren av gemensamt utvecklingsarbete, direkt på bas av våra kunders behov och krav. Vi vill vara en smidig del av våra kunders processer. På så sätt kan du koncentrera dig på din kärnverksamhet. 

Logistiktjänsterna som vi har utvecklat tillsammans med våra kunder möter utmaningarna i samband med hantering, – transport och lager av aluminiumprofiler. När du beställer de aluminiumprofiler du behöver av oss kan du också vid behov också beställa till exempel ytbehandling, vidareförädling, montering och färdiga komponeter på lager som tilläggstjänster. Våra morderna produktionslinjer som är belägna på ett och samma fabriksområde samt vårat efektiva logistiksystem påskyndar processen och medför kostnadsbesparingar. En högt automatiserad och trygg produktionsmiljö monimerar förseningar och garanterar pålitliga leveranstider. 

Mer än bara profiler
Vi säljer inte bara aluminiumprofiler. Vi säljer tjänster och mervärde. Ditt företag sparar både tid och pengar om du låter oss ansvara för hela leveranskedjan när det gäller leverans av aluminiumprofier och komponenter. Som exempel så minskar ditt företags behov av egna lokaler och utrymmen samt kapitalbindning för lagring av aluminiumprofiler genom att använda våra lagringstjänster. Vi utvecklar ständigt våra tjänster i tätt samarbete med våra kunder. Produktionens effektivitet och tjänsternas enkelhet förbättras ständigt genom kontinuerlig utbildning och nya investeringar. Genom ett väl utvecklat partnerskap kan ditt företag dra den största möjliga nyttan av att vara kund hos oss.