Mäkele-logo-neg-small

Aluminiumlegeringar

Aluminiumlegeringar

Rätt aluminiumlegering väljs för profilens användningsområde

Att välja rätt legering är ett oerhört viktigt skede i konstruktionsstadiet.

Att hjälpa dig välja en lämplig och konkurrenskraftig aluminiumlegering hör till våra försäljares och profilkonstruktörers yrkeskunskap.

Vid tillverkning av aluminiumprofiler är det viktigt att legeringarna är rena och är av jämn kvalitet. Därför använder vi endast pressämnen tillverkade av [primäraluminium] som vi köper från de nordiska länderna och använder när vi tillverkar våra aluminiumprofiler.
De nordiska pressämnena är till sin tillverkningsteknik bland de renaste i världen.

De mekaniska och kemiska egenskaperna för de tillverkade profilerna fastställs i standarderna EN 573-3 och EN 755-2.

Vi producerar aluminium från 6000-serien och vi använder magnesium och kisel som legeringsämnen.

Aluminium är ett unikt material för flera olika ändamål eftersom det är lätt, hållfast, korrosionståligt, återvinningsbart, slittåligt och segt samt leder el och värme väl. Vid tillverkning av aluminiumprofiler utnyttjar vi aluminiumets formbarhet. Att välja rätt legering påverkar flera av aluminiumets egenskaper, till exempel dess formbarhet, hållfasthetsegenskaper och hur väl det kan ytbeläggas, bearbetas och leda el.

EN AW-1070

Leveranstillstånd: Mjuk Ren aluminium. Låga hållfasthetsegenskaper, utmärkt formbarhet.

EN AW-6005A

Leveranstillstånd: T6 eller T4 Mer hållfast legering än 6063. Medelgod möjlighet för anodisering och pressning.

EN AW-6063

Leveranstillstånd: T6, T4 eller T66 Universal legering. Goda hållfasthetsegenskaper, lämpar sig väl för anodisering.

EN AW-6082

Leveranstillstånd: T6 eller T4 Den mest hållfasta legeringen. Relativt dålig möjlighet för anodisering. Krävande pressning.

EN AW-6060

Leveranstillstånd: T6,T4 eller T64 Universal legering. Goda hållfasthetsegenskaper, lämpar sig utmärkt för anodisering.

EN AW-6101B

Leveranstillstånd: T6 eller T4 Leder el utmärkt ≥ 32 MS/m. Hållfasthetsegenskaperna motsvarar legeringarna 6060/6063.

EN AW-6101A

Leveranstillstånd: T6 eller T4 Leder el väl. Hållfasthetsegenkaperna motsvarar legeringar 6060/6063.