Företagarrådet Esko Mäkelä in memoriam
19 december, 2021

Företagarrådet Esko Mäkelä in memoriam

by anders in Nyheter 0 comments

Företagarrådet Esko Mäkelä in memoriam   Mäkelä Alus förgrundsfigur företagarrådet Esko Mäkelä avled den 28 oktober 2021, endast några dagar före sin 80-årsdag. Familjeföretagets hjärta, den långvarige verkställande direktören och styrelseordföranden, den modige och framsynte företagaren och hembygdens bärande kraft är borta.    En stor sorg har drabbat Mäkelä Alus arbetsgemenskap och samarbetspartners, Luoma-aho by som omger företaget, invånarna i hemstaden och framför allt Mäkeläs familj: hustrun Aila som länge har gått vid Eskos sida samt Petri och Terhi med familjer.     Eskos berättelse är berättelsen om Mäkeläs familjeföretag   Esko Mäkelä föddes den 3 november 1941 i byn Luoma-aho, där Mäkeläs familjeföretag har verkat sedan år 1937. Esko Mäkelä och företaget var alltså jämnåriga och deras berättelser går hand i hand, från 40-talets Finland fram till dags dato. Under dessa år har företaget vuxit och tagit nya steg. Det har skapat arbetsplatser, liv och välfärd i byn och hemstaden samtidigt som många andra finländska landsbygdsbyar har tystnat.  Esko Mäkelä bodde hela sitt liv bredvid familjeföretaget. Han studerade till merkonom och började arbeta i företaget som 20 år gammal, det vill säga vid samma ålder som hans far Fredrik ”Reeti” Mäkelä hade grundat ett företag som tillverkade bleckplåtskärl.      Modet att våga ta nya steg har alltid varit kännetecknande för företagare. På detta sätt gick familjeföretagets väg från bleckplåtskärl till tillverkning av tak- och väggprofiler. I början av 90-talet koncentrerade man sig på att tillverka aluminiumprofiler. Från och med 1993 har företaget verkat under namnet Mäkelä Alu.  Esko Mäkelä fungerade i tiotals år som verkställande direktör och senare som styrelsens ordförande. Även […]

Läs mer
Portalen IntegrityNext som verktyg vid kvalitetsbedömningen
19 december, 2021

Portalen IntegrityNext som verktyg vid kvalitetsbedömningen

by anders in Nyheter 0 comments

Portalen IntegrityNext som verktyg vid kvalitetsbedömningen       Mäkelä Alus kvalitetssystem kräver en kvalitetssäkring av hela produktionskedjan. Våra materialleverantörers praxis ska alltså uppfylla kriterierna för vårt kvalitetssystem.    – För att säkerställa detta har vi infört portalen IntegrityNext, där våra samarbetspartner kan göra en självutvärdering av kvaliteten på sin verksamhet och dess överensstämmelse med kraven. Vi kräver ju inte något egentligt kvalitetssystem av våra samarbetspartners, men deras verksamhet ska uppfylla kraven i […]

Läs mer
Tillgången till magnesium är ett samtalsämne på marknaden
19 december, 2021

Tillgången till magnesium är ett samtalsämne på marknaden

by anders in Nyheter 0 comments

Tillgången till magnesium är ett samtalsämne på marknaden Tillgången till råvaror har under det senaste året varit en utmaning för industrin. Nu har magnesium, som har en viktig roll inom aluminiumlegeringar, lyfts fram inom aluminiumtillverkningen. Magnesium är en kritisk metall, som ett enda land, Kina, producerar cirka 90 procent av.   – Redan på våren syntes tecken på att tillgången till magnesium kan försämras. Kina hade för avsikt att lägga ner sina magnesiumfabriker och minska sin tillverkning av magnesium med hälften. Hittills har man klarat sig bra på marknaden tack vare lagren i Europa, men nu har de förbrukats och tillgången till magnesium ligger nästan helt i Kinas händer, beskriver Mäkelä Alus inköpschef Ari Kytölä.   Andelen magnesium i aluminiumprofiler utgör cirka 0,5–1 procent.     Mäkelä Alu litar på sina råvaruleverantörer   Mäkelä Alu har en tät kontakt med sina råvaruleverantörer och följer upp situationen.    – De har bekräftat tillgången till magnesium fram till det första kvartalet 2022. För närvarande förhandlar de om leveranserna under det andra kvartalet. Vi informerar våra kunder när vi får ny information, berättar Kytölä.   Han betonar att även om situationen ännu är öppen betyder det inte att tillgången till magnesium skulle upphöra. I något skede kan tillgången dock vara mer begränsad än tidigare.   – Jag har ett starkt förtroende för våra samarbetspartners och jag är […]

Läs mer
Mäkelä Alus ansvarsfullhet syns även i upphandlingen av råvaror
19 december, 2021

Mäkelä Alus ansvarsfullhet syns även i upphandlingen av råvaror

by anders in Nyheter 0 comments

Mäkelä Alus ansvarsfullhet syns även i upphandlingen av råvaror   För att uppnå klimat- och miljömålen håller samhället på att övergå från fossila bränslen till ren energi.  Aluminium spelar en viktig roll i denna ekologiska övergång, eftersom aluminium används i stor omfattning särskilt inom energisystem som grundar sig på el. Den internationella energiorganisationen IAE bedömer […]

Läs mer
Mäkelä Alus svarar mot Solar Finlands värderingar
30 september, 2021

Mäkelä Alus svarar mot Solar Finlands värderingar

by anders in Nyheter 0 comments

Mäkelä Alus svarar mot Solar Finlands värderingar   Solar Finland Oy från Salo är en föregångare inom solenergi och ett företag som prioriterar sina värderingar. Dess dotterbolag Salo Tech Oy tillverkar finländska solpaneler. Salo Solar Oy planerar och installerar solenergisystem. Salo Automation Oy tar automatiserade produktionslinjer för solpaneler ut i världen. Affärsverksamheten inleddes på 1970-talet […]

Läs mer
Aluminiumprofiler från Mäkelä Alu är ett miljövänligt val
30 september, 2021

Aluminiumprofiler från Mäkelä Alu är ett miljövänligt val

by anders in Okategoriserade 0 comments

Aluminiumprofiler från Mäkelä Alu är ett miljövänligt val   Under de närmaste åren kommer kolhandavtrycket att bli ett viktigt kriterium vid köpbeslut. Utsläppsjämförelser visar att genom att välja Mäkelä Alu kan du märkbart inverka på hur miljövänlig verksamheten i ditt företag är. Hos Mäkelä Alu har man märkt en tydlig förändring i vad kunderna är […]

Läs mer
Mäkelä Alus leveranssäkerhet har bibehållits på en krävande marknad
30 september, 2021

Mäkelä Alus leveranssäkerhet har bibehållits på en krävande marknad

by anders in Nyheter 0 comments

Mäkelä Alus leveranssäkerhet har bibehållits på en krävande marknad Under det pågående året har användning av aluminium ökat kraftigt. I Europa byggs det så det står härliga till. Bland annat elbilstillverkningen har också lett till en kraftigt ökad efterfrågan på aluminium. – Hos Mäkelä Alu innebär detta att produktionen går med full kapacitet och budgeten […]

Läs mer
Våra kunder förväntar sig energieffektivitet av oss
9 juni, 2021

Våra kunder förväntar sig energieffektivitet av oss

by anders in Nyheter 0 comments

Sami Moilanen arbetar vid en anodiseringsenheten och har deltagit i anodiseringsenhetens energireform. – Vi arbetar kontinuerligt för energieffektivitet Mäkelä Alu anslöt sig i februari 2021 till Teknologiindustrins energieffektivitetsavtal. Enligt styrelseordförande Petri Mäkelä fanns det flera skäl att ansluta sig till avtalet. – Genom att ansluta oss bygger vi en positiv företagsimage och synliggör miljöåtgärder som […]

Läs mer
Produktionen fungerar normalt under sommaren
9 juni, 2021

Produktionen fungerar normalt under sommaren

by anders in Nyheter 0 comments

Vår produktion fungerar normalt under hela sommaren. Sommarjobbarna hjälper oss hålla i gång produktionen även under semestersäsongen. Från maj till augusti anställer vi sammanlagt ca 60 sommarjobbare i produktionen och på kontoret. Under sommaren anlitar vi också flera underleverantörsföretag och deras anställda. Vår försäljningspersonal arbetar fortfarande på distans, men vi hoppas att vi efter semestersäsongen […]

Läs mer
Så här har vi klarat oss under coronaåret
9 juni, 2021

Så här har vi klarat oss under coronaåret

by anders in Nyheter 0 comments

Ett år av corona har gått – noll coronafall hos Mäkelä Alu Nu när över ett år med corona har gått kan vi hos Mäkelä Alu konstatera att våra coronaåtgärder hittills har varit väldigt effektiva. Ingen har insjuknat i corona, och vi har inte haft några avbrott i produktionen eller kundleveranserna. Våra noggranna coronaåtgärder, snabba […]

Läs mer