Mäkele-logo-neg-small

Ansvar

Ansvarsfull verksamhet är en av våra grundstenar

Våra viktiga ansvarsområden finns nedskrivna i vår strategi. Viktiga värderingar för oss är bland annat att uppskatta individen och ta hand om dennes välmående samt att vara öppna och ärliga. Vi tar även vårt miljöansvar på allvar och har bundit oss till att följa gemensamma principer med våra intressenter och leverantörer.

Corporate Responsibility Report

I vår hållbarhetsrapport berättar vi i detalj om alla våra hållbarhetsinitiativ. Läs vår rapport här: Mäkelä Alu Oy Corporate Responsibility Report 2023. Du kan ladda PDF här

Ansvarstagande är en del av vår vardagsverksamhet. Som bevis på detta är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001-, ISO 14001-, OHSAS 18001- och GSB-certifikat. Certifikaten är ett bevis på att vi systematiskt tar hand om bland annat kvaliteten, miljön, våra anställdas säkerhet och produktionens kvalitet och säkerhet. Vid önskemål från kund kan vi tillhandahålla de vanligaste kvalitetsintygen.

Vårt mål är att år 2020 ha minskat våra CO2-utsläpp per producerat aluminium till en tredjedel av nivån för år 2015. Dessutom använder vi i vår produktion primäraluminium som producerats genom miljövänliga processer. När du som kund använder våra profiler bidrar du också till att ersätta aluminium som producerats med energi från fossila bränslen.

Vi följer våra prestationer i vår verksamhet genom att regelbundet göra enkäter bland våra intressenter och genom att ständigt sträva att förbättra alla delar av vår verksamhet på basis av feedbacken vi fått.

Ansvarsprinciper

Vi och våra leverantörer och serviceproducenter följer gemensamma regler för ansvarstagande.
Till dem hör bland annat att behandla anställda väl och jämlikt, ta hand om arbetssäkerheten och välmåendet på arbetsplatsen samt att ta hänsyn till miljön.

Vi strävar efter att också uppmuntra våra samarbetspartners till ansvarsfull verksamhet.
Vi förbinder oss att följa varje lands lagstiftning där vi har våra samarbetspartners.