Mäkele-logo-neg-small

Miljö

Vi tar ansvar för miljön

80 år av verksamhet på vår ort har hjälpt familjeföretaget utveckla självklara, miljömedvetna och ansvarsfulla verksamhetsmetoder.
Vi följer upp/kontrollerar våra utsläpp i luften, vattnet och i marken samt utvecklar hela tiden åtgärder för att minimera dessa. Mäkelä Alu har alltid varit en föregångare i miljöfrågor.

Vårt effektiva logistiksystem är en satsning på miljövänlighet. När aluminiumprofilerna produceras, ytbehandlas och vid behov bearbetas inom samma fabrikskomplex blir till exempel transporternas koldioxidutsläpp minimerade. Vi strävar efter att utveckla våra produktions-, leverans- och lösningar för lagringshantering mot ökad hållbarhet.

Även i vår produktion återvinner vi allt material som går. Det återvunna materialet som har samlats ihop för vidarebehandling är en väsentlig del av vårt ansvar för miljön och naturen. Allt skrot som produceras under processen återvinns i vårt eget smältverk som nya pressämnen för extruderingslinjerna. Vi tar ansvar för våra produkters hela livscykel – även profiler som tagits ur bruk kan återvinnas.

All vår verksamhet styrs av miljösystemet ISO 14001. Vi använder vattenkraftscertifierad, utsläppsfri el för den råvara som köps. Vårt certifikat för grön el finns här.