Mäkele-logo-neg-small

Samhällsansvar

Ansvar för individen och gemenskapen

Vi strävar efter att stötta den lokala gemenskapen på alla sätt vi kan inom vår affärsverksamhet. I 80 år har vi fungerat som en betydande verksamhetsutövare i vårt samhälle och en viktig aktör för arbetsplatser i regionen. Man kan inte underskatta effekten vårt bolag har haft på samhällets livskvalitet.

För oss betyder ansvarsfull affärsverksamhet en vilja att vara en viktig aktör av arbetsplatser i regionen både nu och i framtiden. Vi strävar efter att bevara arbetsplatserna i Luoma-aho och därmed främja samhällets utveckling och de omgivande kommunernas livskvalitet. På så vis är vi med och skapar välfärd i regionen. Även den indirekta effekten vårt företag har när vi växer är betydande för området. Vi strävar efter att jämlikt välja lokala leverantörer när vi upphandlar och väljer samarbetspartners. Det understöder också våra principer om miljöansvar.


Vi tar vårt ansvar för våra anställdas hälsa och säkerhet och följer arbetsplatshälsovårdens och arbetarsäkerhetens OHSAS 18001-system. Vi strävar efter att förebygga säkerhetsrisker och vara förutseende för till exempel arbetsrelaterade sjudomar. Vi genomför också regelbundna utbildningar i dessa ämnen.