Mäkele-logo-neg-small

AluBasket®

En lösning för transport och hantering av aluminiumprofiler

På bas av kundernas behov har vi utvecklat lösningar för transport och hantering av aluminiumprofiler.

AluBasket® är en väderbeständig och miljövänlig lösning med aluminiumkorgar för transport, hantering och lagring av långa profiler.
Mot en pant kan du använda korgarna till att transportera och lagra aluminiumprofilerna. 
Korgarna är stapelbara och lätta att hantera med truck. Tack vare korgarna blir hanteringen av aluminiumprofilerna snabbare, dessutom skyddar de

även profilerna mot stötar. Eftersom korgarna kan återanvändas hålls även mängden förpackningsavfall på miniminivå. Med AluBasket®-tjänsten avtalar du om användning av korgarna i samband med din beställning. Vi debiterar dig en leveransavgift. Vi levererar de profiler du beställt i korgarna. Du hanterar och lagrar profilerna efter behov.

Ladda hem Produktblad AluBasket®

ETT AVTAL SKRIVS FÖR LEVERANS I KORGAR

PROFILER LAGRAS OCH HANTERAS AV KUNDEN

PROFILER LEVERERAS I KORGAR

KORGAR RETURNERAS TILL MÄKELÄ ALU