21 september, 2018

Miljö är en väsentlig del av vår strategi

by mattias_hs in Nyheter 0 comments

Vi har sedan länge arbetat strategiskt för att minska co²-utsläppen och att öka miljövänligheten. Vi fäster stor vikt vid miljöfrågor. Vår fabrik i Finland är belägen praktiskt taget på landsbygden, i Luoma-aho by. Vi får njuta av ren natur, men som en internationell aktör förstår vi att vi alla har ett gemensamt ansvar för miljön. Därför fortsätter vi med vårt miljöarbete varje dag, vilket kan konkret ses i våra val. Vid tillverkningen av aluminiumprofiler tillämpas gröna värden hos Mäkelä.

Spetskompetens i utnyttjande av spillvärme

Ett bra exempel på våra praktiska åtgärder är lösningen i vår nya presslinje, där värmen från kylningen kan återvinnas med hjälp av värmepumpsteknik.
– All spillvärme från kylningsprocessen samlas i vatten för att återvinnas i uppvärmning av fabriken, berättar EHSQ-chef Päivi Venesoja. Systemet kommer att tas i bruk inom kort.
På vår anodiseringsanläggning kommer vi under senare delen av året att ta i bruk nya eldrivna värmepumpar utan flytgas. Lösningen minskar för sin del koldioxidutsläppen av hela fabriken.
– Co²-utsläppen är en av de mätare som vi använder för att kontinuerligt följa upp vårt koldioxidavtryck. En närmare uppföljning av koldioxidutsläppen genomförs en gång per kvartal. Vi följer upp precis alla utsläpp i luft, vatten och mark och rapporterar dessa till miljömyndigheten en gång om året, tillägger Venesoja. Utvecklingen av utsläppen följs också regelbundet upp internt: vissa av utsläppen följs upp varje vecka och andra varje månad.
– Uppföljningen pågår kontinuerligt och omfattar hela organisationen från styrelsen till ledningsgruppen och produktionen.

Grön el

Vår målsättning är att minska co²-utsläppen till en tredjedel av den nuvarande nivån mellan 2015 och 2020. Mäkelä Alu använder endast grön elsom produceras med vattenkraft. Som bevis på detta har vi också ett certifikatsom beviljas med tre års mellanrum. Våra co²-utsläpp har minskat markant efter det att vi bytte till grön el.
– En av de viktigaste faktorerna för att uppnå vår målsättning är investeringar. I samband med nya investeringar granskar vi också alltid energiförbrukningen, värmeåtervinningen och hållbar utveckling. Vårt täta fabrikskomplex och närheten till våra underleverantörer minskar också på vårt koldioxidavtryck, konstaterar Venesoja.

Mäkelä Alu optimerar även transporterna så att de belastar miljön så litet som möjligt.
– Vi planerar transporterna noga så att vi alltid transporterar full last i båda riktningar, berättar Venesoja.
Allt skrot som uppstår vid pressningen av aluminiumprofilerna återvinns till ny råvara på Mäkelä Alus eget gjuteri.


Leave a comment