2 december, 2020

Certifikatet ISO 45 001 till Mäkelä Alu

by anders in Nyheter 0 comments

I Mäkelä uppdaterades det gamla OHSAS 18 001 ledningssystemet för arbetsmiljö till ett nytt system enligt standarden ISO 45 001 i oktober.

Den nya standarden ISO 45 001 fastställer internationellt godkända tillvägagångssätt för att kontinuerligt förbättra arbetstagarnas hälsa och säkerhet, bedöma och minska riskerna på arbetsplatsen, skapa hälsosammare och säkrare arbetsförhållanden samt förebygga arbetsolycksfall och sjukdomar.

Jämfört med den tidigare OHSAS standarden betonar nya ISO 45 001 allt mer bland annat ledningens engagemang och arbetstagarnas delaktighet i funktioner. Detta främjar arbetshälsa och arbetssäkerhet samt ett mer omfattande beaktande av de viktigaste intressentgruppernas krav och rikshantering.


Leave a comment