Författare: anders


AluPure® är ett miljövänligt aluminiumgöt med låga utsläpp
14 juni, 2022

AluPure® är ett miljövänligt aluminiumgöt med låga utsläpp

by anders in Nyheter 0 comments

Allt flera av våra kunder håller kontroll över sina utsläpp och miljökonsekvenserna av sin produktion. Tack vare det nya miljömedvetna sättet att tänka har intresset för återvunnet aluminium också ökat. Vi på Mäkelä Alu har under flera år jobbat för att följa upp och minska utsläppen. Som en hållbar lösning kan vi erbjuda våra kunder […]

Läs mer
Vidareförädling av aluminiumprofiler sker med hjälp av nätverk
14 juni, 2022

Vidareförädling av aluminiumprofiler sker med hjälp av nätverk

by anders in Nyheter 0 comments

Aluminiumprofiler som tillverkas i vår produktion kommer ofta att möta flera olika skeden innan de blir färdiga produkter. Vår utgångspunkt är att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för våra kunder. Våra kunder behöver inte leta efter vidareförädlare för sina produkter utan får, om de vill, alla bearbetningar och ytbehandlingar som de vill […]

Läs mer
Vår tjänst AluServices® i ett nötskal
11 mars, 2022

Vår tjänst AluServices® i ett nötskal

by anders in Nyheter 0 comments

Läs mer om möjligheterna med konceptet AluServices®.     Ytbehandlingen av aluminiumprofiler under samma tak – snabb leverans med en faktura  Vår ytbehandling AluCoating® är en lösning om du behöver lackering, anodisering eller decoral-mönster för dina aluminiumprofiler. Vi har en egen lackeringsavdelning och en anodiseringsanläggning på samma tomt som vår press.  Du får allt med […]

Läs mer
Mäkelä Alu tar ett steg mot produktion av solenergi
11 mars, 2022

Mäkelä Alu tar ett steg mot produktion av solenergi

by anders in Nyheter 0 comments

Solpanelerna är en ekologisk gärning som syns på långt håll. Det imponerande ”panelfältet” installerades av Ismo Pitkänens företag. BILD: ARI KYTÖLÄ   Den el som Mäkelä Alu anskaffar är traditionellt ekologisk, det vill säga grön. Nu har den en ny, solgul nyans. På fabriksområdet installerades nämligen under hösten 130 kvadratmeter solpaneler som i fortsättningen förser […]

Läs mer
Citius, altius, fortius – öka din affärsverksamhet med AluServices®
11 mars, 2022

Citius, altius, fortius – öka din affärsverksamhet med AluServices®

by anders in Nyheter 0 comments

Hur säkerställer man i ert företag att kundernas beställningar snabbt kommer till produktion? Det traditionella sättet är att man köper och lagrar stora mängder råmaterial så billigt som möjligt. Detta binder kapital, kräver utrymme och försvårar tillväxt och utveckling. Mäkelä Alus kunder behöver inte agera på det viset när de köper aluminiumprofiler. – Ett sådant […]

Läs mer
Samarbetet har möjliggjort en kraftig tillväxt för Riikku Group Oy  
11 mars, 2022

Samarbetet har möjliggjort en kraftig tillväxt för Riikku Group Oy  

by anders in Nyheter 0 comments

Varje dag Dagligen monteras balkongsystem på olika håll i Finland och Sverige tillverkade av Riikku Group Oy. Företaget hör till de ledande inom branschen. Tillväxten och utvecklingen i företaget, som grundades år 2005 i Alavus, har varit fortlöpande. Den utvidgning av Riikkus produktionslokaler som inleddes på hösten, den största i företagets historia, har nu färdigställts […]

Läs mer
Ukrainas sak är vår sak
1 mars, 2022

Ukrainas sak är vår sak

by anders in Nyheter 0 comments

Det sägs att företag inte har ett samvete. Men företag har dock alltid värderingar som de och framför allt företagets anställda handlar efter. Det gäller även oss på Mäkelä Alu. Vladimir Putins anfallskrig mot Ukraina går tvärt emot våra värderingar och allt det som vi tror på och står för. Vi, alla på Mäkelä Alu, […]

Läs mer
Företagarrådet Esko Mäkelä in memoriam
19 december, 2021

Företagarrådet Esko Mäkelä in memoriam

by anders in Nyheter 0 comments

Företagarrådet Esko Mäkelä in memoriam   Mäkelä Alus förgrundsfigur företagarrådet Esko Mäkelä avled den 28 oktober 2021, endast några dagar före sin 80-årsdag. Familjeföretagets hjärta, den långvarige verkställande direktören och styrelseordföranden, den modige och framsynte företagaren och hembygdens bärande kraft är borta.    En stor sorg har drabbat Mäkelä Alus arbetsgemenskap och samarbetspartners, Luoma-aho by som omger företaget, invånarna i hemstaden och framför allt Mäkeläs familj: hustrun Aila som länge har gått vid Eskos sida samt Petri och Terhi med familjer.     Eskos berättelse är berättelsen om Mäkeläs familjeföretag   Esko Mäkelä föddes den 3 november 1941 i byn Luoma-aho, där Mäkeläs familjeföretag har verkat sedan år 1937. Esko Mäkelä och företaget var alltså jämnåriga och deras berättelser går hand i hand, från 40-talets Finland fram till dags dato. Under dessa år har företaget vuxit och tagit nya steg. Det har skapat arbetsplatser, liv och välfärd i byn och hemstaden samtidigt som många andra finländska landsbygdsbyar har tystnat.  Esko Mäkelä bodde hela sitt liv bredvid familjeföretaget. Han studerade till merkonom och började arbeta i företaget som 20 år gammal, det vill säga vid samma ålder som hans far Fredrik ”Reeti” Mäkelä hade grundat ett företag som tillverkade bleckplåtskärl.      Modet att våga ta nya steg har alltid varit kännetecknande för företagare. På detta sätt gick familjeföretagets väg från bleckplåtskärl till tillverkning av tak- och väggprofiler. I början av 90-talet koncentrerade man sig på att tillverka aluminiumprofiler. Från och med 1993 har företaget verkat under namnet Mäkelä Alu.  Esko Mäkelä fungerade i tiotals år som verkställande direktör och senare som styrelsens ordförande. Även […]

Läs mer
Portalen IntegrityNext som verktyg vid kvalitetsbedömningen
19 december, 2021

Portalen IntegrityNext som verktyg vid kvalitetsbedömningen

by anders in Nyheter 0 comments

Portalen IntegrityNext som verktyg vid kvalitetsbedömningen       Mäkelä Alus kvalitetssystem kräver en kvalitetssäkring av hela produktionskedjan. Våra materialleverantörers praxis ska alltså uppfylla kriterierna för vårt kvalitetssystem.    – För att säkerställa detta har vi infört portalen IntegrityNext, där våra samarbetspartner kan göra en självutvärdering av kvaliteten på sin verksamhet och dess överensstämmelse med kraven. Vi kräver ju inte något egentligt kvalitetssystem av våra samarbetspartners, men deras verksamhet ska uppfylla kraven i […]

Läs mer
Tillgången till magnesium är ett samtalsämne på marknaden
19 december, 2021

Tillgången till magnesium är ett samtalsämne på marknaden

by anders in Nyheter 0 comments

Tillgången till magnesium är ett samtalsämne på marknaden Tillgången till råvaror har under det senaste året varit en utmaning för industrin. Nu har magnesium, som har en viktig roll inom aluminiumlegeringar, lyfts fram inom aluminiumtillverkningen. Magnesium är en kritisk metall, som ett enda land, Kina, producerar cirka 90 procent av.   – Redan på våren syntes tecken på att tillgången till magnesium kan försämras. Kina hade för avsikt att lägga ner sina magnesiumfabriker och minska sin tillverkning av magnesium med hälften. Hittills har man klarat sig bra på marknaden tack vare lagren i Europa, men nu har de förbrukats och tillgången till magnesium ligger nästan helt i Kinas händer, beskriver Mäkelä Alus inköpschef Ari Kytölä.   Andelen magnesium i aluminiumprofiler utgör cirka 0,5–1 procent.     Mäkelä Alu litar på sina råvaruleverantörer   Mäkelä Alu har en tät kontakt med sina råvaruleverantörer och följer upp situationen.    – De har bekräftat tillgången till magnesium fram till det första kvartalet 2022. För närvarande förhandlar de om leveranserna under det andra kvartalet. Vi informerar våra kunder när vi får ny information, berättar Kytölä.   Han betonar att även om situationen ännu är öppen betyder det inte att tillgången till magnesium skulle upphöra. I något skede kan tillgången dock vara mer begränsad än tidigare.   – Jag har ett starkt förtroende för våra samarbetspartners och jag är […]

Läs mer