Mäkele-logo-neg-small

Vidareförädling av aluminiumprofiler sker med hjälp av nätverk

Aluminiumprofiler som tillverkas i vår produktion kommer ofta att möta flera olika skeden innan de blir färdiga produkter. Vår utgångspunkt är att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för våra kunder. Våra kunder behöver inte leta efter vidareförädlare för sina produkter utan får, om de vill, alla bearbetningar och ytbehandlingar som de vill av Mäkelä Alu på ett och samma ställe.

– Vi kan med andra ord erbjuda aluminiumprofiler vidareförädlade kostnadseffektivt till den nivå som bäst lämpar sig för kundens process, beskriver nätverkschef Jouni Peltomäki.

Våra kunder får alltid ett individuellt servicepaket. Det kan bestå till exempel av lagring av aluminiumprofiler, automatisk lagerhantering och komplettering samt nödvändiga behandlingar.

– Vår lagrings- och logistiktjänst AluLink® ger nya möjligheter till lagring och möjliggör lagring av halvfärdiga eller färdiga produkter i AluLink®-lagret. AluLink®-tjänsten kommer även att utvecklas och expanderas under sommaren, berättar Peltomäki.

 

 Färdiga produkthelheter enkelt med ett enda avtal

Våra tjänster för vidareförädling baserar sig på vårt nätverk av avtalspartner bestående av företag specialiserade på olika delområden. Majoriteten av våra avtalspartner verkar i närheten av Mäkelä Alu. På så vis blir transportsträckorna korta och dialogen smidig.

– Vår utgångspunkt är att vi fokuserar på själva tillverkningen och ytbehandlingen av aluminiumprofiler; vårt nätverk ansvarar för övrig vidareförädling. Tack vare detta kan vi erbjuda våra kunder ett mycket mer omfattande servicepaket och kompetens än ett enskilt företag kan, berättar Peltomäki.

Genom vidareförädlingstjänster och andra extra tjänster kan vi erbjuda kunderna konkurrenskraft, kostnadseffektivitet och enkelhet. Det är målet för hela vårt nätverk. Utan vårt nätverk är kunden tvungen att själv hitta två eller kanske till och med fyra andra partner för att nå samma slutresultat som vi nu kan erbjuda med ett enda avtal.

– Vår avtalspartner som ansvarar för bearbetningen deltar vid behov i dialogen för att komma överens om de tekniska detaljerna. Det är dock alltid Mäkelä Alu som ansvarar för helheten, och under hela processen har kunden en egen försäljare på Mäkelä som kontaktperson. Kunden får ett tydligt pris för hela paketet, där allt ingår, från vår försäljare. Mäkelä beställer vidareförädlingarna från sina partner och skapar en tidsplan för ordern, beskriver Peltomäki.

 

Omfattande vidareförädlingsmöjligheter för order av alla storlekar

Våra vidareförädlingstjänster för aluminium omfattar alla möjliga arbetsskeden: ytbehandlingar, dvs. pulverlackering och anodisering samt svetsning, sågning, stansning, CNC-bearbetning, maskinbearbetning och hopsättning. Vårt nätverk kan bearbeta alla typer av komponenter från storleken på en tändsticksask till upp till 15 meter långa profiler.

Antalsmässigt kan vi leverera såväl bearbetningar av enstaka exemplar som större partier.

– Planerna och bearbetningsritningarna för de produkter som ska bearbetas kommer i regel från kunderna, men vi erbjuder vid behov även planeringshjälp, säger Peltomäki.

Vidareförädlingsnätverkets maskinpark av högsta klass i Europa

Partnernätverket utgör en omfattande helhet även i finska mått mätt. Det har redan en lång historia. Samarbetet baserar sig på det gemensamma målet att erbjuda kunderna den bästa möjliga tjänsteupplevelsen.

– Nätverket har en stark kompetens och i europeiska mått mätt en mycket modern maskinpark som företaget årligen satsar på. Det finns till exempel många datorstyrda CNC-maskiner. Våra partner har även sådana maskiner som andra inte har. Moderna och fleraxlade bearbetningsmaskiner minskar ställtiderna betydligt, beskriver Peltomäki.

Att även flera andra pressverk använder våra partnerföretags tjänster är ett bevis på deras kvalitetsnivå och kompetens.

Behovet av vidareförädlingstjänster ökar hela tiden, eftersom kunderna vill få sina produkter så färdiga som möjligt. Det finns flera tiotals arbetsplatser inom vidareförädling av aluminium bara hos de företag för vidareförädling som verkar omkring Mäkelä Alu. Aluminiumförädlarna i området satsar på ständig gemensam utveckling och dialog genom det unika LA Alucenter-kompetensnätverket.

 

Enligt kundernas behov till önskad färdighetsgrad

Vilken typ av bearbetningar och slutprodukter är det efterfrågan på?

– Kunderna frågar efter allt möjligt. Det finns många olika möjligheter och arbetssätt – beroende på vilken form som kundens profil har. Slutanvändningen av produkten spelar också en viktig roll, framför allt ju mer utmanande produkt och behandling det handlar om. Men det kan också vara så att vi nödvändigtvis inte vet hur produkten kommer att användas, säger Peltomäki.

Han lyfter fram en aktuell produkt, dvs. laddningsstolpar för elbilar. Stolparna bearbetas till färdiga komponenter i nätverket. Kunden behöver bara ansvara för monteringen och elarbetet. Efterfrågan på bearbetning av kylprofiler har också ökat.

– Vi har även deltagit i större projekt tillsammans med nätverket. Till exempel var vi med om att bygga världens största kryssningsfartyg som byggdes för några år sedan i Frankrike. Till det projektet levererade vi genom vår kund större balkongpaket till skeppsvarvet.

Du kan prata direkt med din egen försäljare om de bearbetningar som ni behöver och vi ställer också aktivt frågor om ditt företags vidareförädlingsbehov. Nätverkschef Jouni Peltomäki deltar ofta i planeringen av servicepaket.

– Målet är alltid att komma fram till en lösning som leder till det bästa, mest kostnadseffektiva slutresultatet, beskriver Peltomäki.

 

AluLink® – vår lagringstjänst för halvfärdiga eller färdiga produkter

Våra kunder är redan bekanta med vår traditionella AluStorage®-lagringstjänst. Den utgår från att vi enligt avtal lagrar kundens aluminiumprofiler i vårt höglager så de alltid finns tillgängliga i avtalad mängd och snabbt kan levereras till kunden.

Vi kan erbjuda lagring av vidareförädlade komponenter enligt samma princip. Den här AluLink®-tjänstens lagrinsgkapacitet har varit något begränsad, men den kommer att utökas i sommar med både EUR-pallplatser och lagerplatser för långa profiler. Det gör att tjänsten lämpar sig för komponenter av alla storlekar. Tack vare detta kan vi erbjuda tjänsten till våra kunder i en allt större omfattning.

– Vi kan med andra ord för våra kunders räkning lagra, förutom profiler, även halvfabrikat eller till exempel färdiga komponenter och leverera dem antingen till kunderna eller direkt till deras kunder snabbt och smidigt precis när de vill och i de mängder som behövs. Detta frigör plats för kunderna och hjälper dem att optimera sitt materialflöde, berättar Peltomäki.