Mäkele-logo-neg-small

Luoma-aho i Alajärvi – Varför finns vi just här?

Mäkelä Alus fabriksområde ligger i den lilla byn Luoma-aho i Alajärvi i södra Österbotten. Vi har funnits här i över 80 år. Vi är mycket stolta över vårt läge och särskilt nu när Finlands Byar nyligen valde Luoma-aho till Årets by 2019. På bilden finns människor från byföreningen och Esko Mäkelä i mitten. Bild: Henri Ruuska

Luoma-aho är en livskraftig by med 350 invånare och fler arbetsplatser än invånare. Det finns rikligt med industri- och serviceföretag i byn. Mäkelä Alu, inkluderat företagsägarna, är aktivt involverade i byns utveckling.

– Placeringen i Luoma-aho är viktigare för oss än en logistisk placering nära trafikförbindelser. Min farfar, Fredrik Mäkelä, grundade ett eget företag i byn Luoma-aho år 1937. Min far Esko fortsatte med företagsverksamheten och under våra över 80 år långa historia har vi vuxit enormt och upplevt många olika faser, krigsår, ekonomiska recessioner samt både goda och dåliga tider, berättar styrelseordförande Petri Mäkelä.

– Vårt uppdrag är att skapa konkurrenskraft för våra kunder. Men i vårt uppdrag ingår även att skapa lokal välfärd. Vi är en betydande aktör i vår region och sysselsätter nästan 300 personer. Vi har stor betydelse för det lokala bysamhället och hela regionens näringsliv. Vi fattar alltid långsiktiga beslut och strävar efter att arbeta tillsammans med vår grupp, samhället och hela regionen så att alla kan bo, leva och fungera som företagare här även efter de kommande 80 åren, fortsätter Petri.

Historien om vår presslinje

Den unge Esko Mäkelä köpte den första presslinjen i Tyskland år 1989. Detta var en betydelsefull affär för både Mäkelä Alu och företaget som sålde maskinen. När affären slutfördes brast de tyska affärspartnerna plötsligt ut i applåder och hurra-rop. Det måste ha varit en viktig affär, tänkte Esko. Det visade sig senare att något annat hade hänt samtidigt: Berlinmuren föll. Det ögonblicket blev dock en viktig milstolpe även i Mäkelä Alus historia, eftersom det markerade början på en ny era: produktionen av aluminiumprofiler, som fortsätter än idag.

Investeringar i moderniseringen av produktionen

För tre år sedan påbörjade Mäkelä Alu stora investeringar till ett värde av cirka 10 miljoner euro. Först uppgraderades den värdefulla aluminiumpresslinjen som Esko hade köpt för 30 år sedan.

– Den här typen av uppgradering är viktig och arbetskrävande. Den gamla presslinjen ersattes med en modern P4-presslinjenhet. En fullständig uppgradering av en så viktig linje kräver god förberedelse och flera veckors uppstart, säger produktionschefen Tomi Pilbacka.

Att införa ny teknik är inte alltid det enklaste alternativet. I bakgrunden finns en önskan om att vara en pionjär och tankar om ständig förbättring.

– Under åren 2018 och 2019 fortsatte uppgraderingarna med investeringar i bland annat höglagerområdets funktionalitet och i en ny vertikallinje för pulverlackering. Vi satsar även på immateriella investeringar genom att vidareutbilda vår personal. Hela personalens mångsidiga kunskaper har stor betydelse för företagets framgång, tillägger Pilbacka.

Under de senaste åren har man gjort betydande investeringar inom ytbehandling i Mäkelä. En ny linje för pulverlackeringi har öppnats i Voikkaa och anodiseringsanläggningen har också uppgraderats. Funktionaliteten för pulverlackering i Luoma-aho har också förbättrats.

– Vårt mål är att vara ledande inom ytbehandlingar av aluminiumprofiler genom att erbjuda våra kunder kostnadseffektivitet i form av tilläggstjänster som exempelvis lagerhållning av ytbehandlade profiler, säger försäljningsdirektören Mika Korkea-aho.