9 juni, 2021

Ett bra sommarjobb hos Mäkelä Alu börjar med en noggrann introduktion

by anders in Nyheter 0 comments


Topias (till vänster), Ruusu och Kristian fick sommarjobb hos Mäkelä Alu. Det finns sammanlagt cirka 60 sommarjobbare på fabriken i Finland.

Arbetarskyddschef, EHS-koordinator Sanna Moilanen har även denna vår beställt cirka 60 uppsättningar av arbetskläder, skyddsskor och annan utrustning som arbetstagarna behöver i sin vardag. De som ska använda dessa, dvs. sommarjobbare, började anlända till Mäkelä Alu i maj. Det är början till Mäkelä Alus sommar.

Moilanen ansvarar för sommarjobbarnas introduktion i säkerhetsfrågor och fungerar också som sparrare för sommarjobbarnas chefer.

Hon tycker att sommarjobbarna alltid ger nytt liv åt fabrikens vardag. Tack vare sommarjobbarna kan de fast anställda också ta ut sin välförtjänta semester.

– Det är roligt att se att det alltid finns bekanta efternamn bland sommarjobbarna och yngre versioner av bekanta ansikten. Det är ofta barn till våra anställda som söker sommarjobb hos oss, säger Moilanen.

 

Flera viktiga synvinklar i introduktionen

Mäkelä Alu satsar på introduktionen och handledningen av nya arbetstagare. Det är ett gemensamt projekt av cheferna, arbetsinstruktörer och Moilanen. Hela arbetsgemenskapen deltar i introduktionen.

– Det är en hjärtefråga för oss att erbjuda ungdomarna ett bra sommarjobb, bra erfarenheter av arbetslivet och en säker arbetsmiljö.

Vad krävs av introduktionen i praktiken? Det förstår man när man kommer ihåg att var och en behöver en introduktion i och anvisningar för sitt nya arbete. När det kommer ungefär femtio nya människor till oss inom en månad, ger det nytt liv åt vår vardag under våren och sommaren och kräver naturligtvis insatser av flera personer.

– I år är ungefär 15 sommarjobbare helt nya hos oss. De andra är redan bekanta för oss från tidigare år.

 

Introduktionsportalen sammanfattar anvisningarna och reglerna

Redan innan sin första arbetsdag kan sommarjobbarna logga in på introduktionsportalen på webben. I portalen har man samlat de allmänna anvisningarna och säkerhetsanvisningar, alltså de spelregler och den praxis som man tillämpar hos Mäkelä Alu.

– I portalen finns även sådant som kan kännas självklart – till exempel att man på arbetsplatsen alltid ska bära arbetskläder som arbetsgivaren anvisat samt de skyddsanordningar som förutsätts. Det är dock viktigt att man går igenom hela portalen, för arbetstagarna kan inte annars veta praxisen hos oss: till exempel var man ska parkera bilen eller vad man ska göra i undantagssituationer.

Avdelningsspecifika kvalitetsfrågor är nytt i portalen.

I portalen finns även ett litet test som de nya arbetstagarna ska fylla i när de har gått igenom portalen. Testet hjälper arbetstagarna att förstå anvisningarna i portalen.

När sommarjobbet börjar deltar alla sommarjobbare i ett feedbacktillfälle som Moilanen anordnar där man går igenom testet och var och en får svara på frågor i turordning.

Sommarjobbarna deltar vid dessa tillfällen i små grupper enligt sina arbetsskift.

 

Arbetsinstruktörernas viktiga roll på avdelningarna

På arbetsplatsen har arbetsinstruktörerna en viktig roll.

Flera arbetsinstruktörer har utnämnts från varje avdelning. De ansvarar för introduktionen i det praktiska arbetet och följer upp och handleder det vardagliga arbetet. Med en checklista säkerställer man att man har gått igenom allt som är viktigt.

– Vi har börjat fokusera mer på detta. Varje avdelning ser till att det finns tillräckligt många arbetsinstruktörer på varje skift. De har en viktig uppgift som en förebild, anser Moilanen.

Varje avdelning har noggranna säkerhetsåtgärder som hänför sig till corona. Cheferna ansvarar för säkerhetsåtgärderna och ger en introduktion till nya arbetstagare i coronapraxisen på sin egen avdelning. Det ser ut som att sommaren medför vissa lättnader i coronaåtgärderna.

 

Från studentskrivningarna till arbetslivet

Topias Pursiainen, 18, firar sin student i början av juni. I april efter studentskrivningarna började han sitt sommarjobb hos Mäkelä Alu, vid sågen på presslinjen.

– Jag visste inte så mycket om Mäkelä på förhand. Jag blev intresserad av att söka sommarjobb här eftersom Mäkelä är en stor arbetsgivare och ligger relativt nära mitt hem.

Pursiainen fick en bra introduktion i sitt arbete. Under de två första veckorna arbetade han tillsammans med en fast anställd arbetstagare och lärde sig arbetet bra. Den noggranna introduktionen får också högsta poäng av Pursiainen. Arbetsgemenskapen har också visat sig vara bra.

I framtiden vill Topias Pursiainen studera på yrkeshögskola.

Och vad förväntar han sig av sommaren?

– Det blir säkert en varm sommar, men det är okej att jag ska jobba hela sommaren, säger den nybakade studenten. Han är glad för att han fick ett sommarjobb.

 

Med siktet inställt på aluminiumbranschen

Kristian Pohjonen, 22, fick ett sommarjobb inom anodisering. Vägen till Mäkelä var redan bekant för honom, för han sommarjobbade hos Mäkelä för fem år sedan innan sin beväringstjänst.

Därefter har Pohjonen arbetat inom en annan industribransch. Nu tänker han byta bransch, eller egentligen återgå till aluminium.

– Jag skulle vilja fortsätta arbeta här efter sommaren. Vi har redan pratat litet om det, berättar Kristian.

– Jag uppskattar hur man sköter saker och ting på denna arbetsplats. Det finns bra chefer och arbetsledare här.

Även Kristian är nöjd med sin introduktion i arbetet och den handledning som han har fått. Introduktören var en av Kristians bekanta.

– Mina egna förväntningar är att jag hoppas att jag snabbt ska lära mig allt nytt på min avdelning.

 

Med sommarjobbet kunde Ruusu flytta till landet

Ruusu Leppänen, 20, har kanske sommarens bredaste leende. Ruusu tog studenten för ett år sedan. På våren flyttade hon från Jyväskylä till Alajärvi när hon fick ett sommarjobb på Mäkeläs linje för pulverlackering.

– Jag har drömt om att flytta till landet, nära till naturen, sedan jag var liten, och nu har det blivit verklighet.

Ruusu hörde om Mäkelä Alu via Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelus projekt Työ etsii tekijäänsä. Hon kände redan till Alajärvi via kompisar och bekanta familjer.

– Jag tycker om att arbetet är fysiskt och varierande. Hos Mäkelä uppskattar jag att man litar på arbetstagarna och ger dem ansvar. Jag har också redan märkt att man får positiv feedback för väl utfört arbete. Det är motiverande. Jag hade trott att i en större grupp märker man inte hur en enskild person sköter sitt arbete, men det är inte så. Mäkelä tar även all feedback, även från sommarjobbarna, och alla utvecklingsförslag på allvar.

 

Trevlig arbetsgemenskap

Sommarjobbet inom industrin har öppnat en ny värld för Ruusu.

– Jag känner stor respekt för dem som arbetar här. Vi har en positiv arbetsmiljö. Jag tar arbetet på allvar, men annars får man ju också skratta här.

Ruusu ser introduktionen och testet som en bra grund för sommarjobbet. De gav henne en helhetsbild av fabriken och satte betydelsen av arbetet på den egna avdelningen i proportion.

– Denna sommar förväntar jag mig i synnerhet att kunna arbeta mer effektivt även under press.

I framtiden siktar Ruusu på akademiska studier.


Leave a comment