19 december, 2021

Portalen IntegrityNext som verktyg vid kvalitetsbedömningen

by anders in Nyheter 0 comments

Portalen IntegrityNext som verktyg vid kvalitetsbedömningen

 

 

 

Mäkelä Alus kvalitetssystem kräver en kvalitetssäkring av hela produktionskedjan. Våra materialleverantörers praxis ska alltså uppfylla kriterierna för vårt kvalitetssystem.   

– För att säkerställa detta har vi infört portalen IntegrityNext, där våra samarbetspartner kan göra en självutvärdering av kvaliteten på sin verksamhet och dess överensstämmelse med kraven. Vi kräver ju inte något egentligt kvalitetssystem av våra samarbetspartners, men deras verksamhet ska uppfylla kraven i ett kvalitetssystem, säger inköpschefen Ari Kytölä.  

Användningen av verktyget framskrider ett steg i taget. Vi har redan kontaktat de första samarbetspartnerna via portalen med en begäran om en självutvärdering.   

Alla samarbetspartner får inte en sådan begäran. Enkäten gäller främst produktionsindustrin. Affärsområdet och produkterna avgör hur omfattande enkäten är.  

  

Ett verktyg för utveckling  

IntegrityNext är ett verktyg där företag svarar på olika frågor som gäller deras verksamhet. Efter att enkäten har besvarats visar verktyget om det finns utvecklingsbehov i delområdet i fråga. Utöver identifieringen av utvecklingsobjekten erbjuder tjänsten hjälp med korrigering av dem.  

Målet är att man genom att införa systemet inte enbart uppfyller kraven i Mäkelä Alus kvalitetssystem, utan att systemet också skulle kunna vara ett nyttigt verktyg för våra samarbetspartner att sin egen verksamhet.  

– Vi följer upp enkätens resultat och kan vid behov ställa kompletterande frågor om huruvida man har hittat en lösning på utvecklingsobjekten, berättar Kytölä. 


Leave a comment