Mäkele-logo-neg-small

Vi startade ett utvecklingsprogram för koldioxidneutralitet värt över 110 miljoner SEK

Vi på Mäkelä Alu har redan i flera år arbetat långsiktigt för en hållbar produktion och miljövänlighet. Vårt mål är att uppnå en koldioxidneutral produktion i slutet av år 2025. Vi har nu startat ett nytt och betydande utvecklingsprojekt med hjälp av vilket vi strävar efter att minska våra utsläpp, bekämpa klimatförändringen och uppnå en mer effektiv användning av energi.

I projektet kommer vi att radikalt minska på användningen av gasol genom att elektrifiera vår produktion, bygga upp egen elproduktion och ellagring samt öka på tillvaratagandet av spillvärme.

– Genom dessa åtgärder kan vi minska på våra koldioxidutsläpp cirka 2 800 ton per år, vilket är cirka 40 procent av våra egna nuvarande utsläpp, berättar Tomi Pilbacka, utvecklingschef vid Mäkelä Alu.

 

Projektet beviljades ett betydande statligt stöd

Finska arbets- och näringsministeriet beviljade vårt projekt ett energiinvesteringsstöd (RRF). Stödet omfattar cirka 30 procent av hela projektets kostnader: 31 miljoner SEK. Arbets- och näringsministeriet beviljade sammanlagt 100 miljoner euro (1102 miljoner SEK) i stöd till sex olika projekt inom ren energi. Vi är mycket glada över att Mäkelä Alus projekt togs med.

– Vi är ett av sex företag som beviljades stödet under den första omgången. Detta berättar för sin del på ett fint sätt att vi gör rätta saker, i en betydande omfattning och att vi nationellt sett är bland spetsen i utvecklingen mot en hållbar framtid, berömmer Petri Mäkelä, styrelseordförande för Mäkelä Alu.

Vår utvecklingschef Tomi Pilbacka och vår EHSQ-chef Päivi Venesoja har fungerat som ledare i planeringen av projektet.

– Detta är ett bra utgångsläge att genomföra vår plan ifrån, i målet väntar ett nettoutsläppsfritt Mäkelä Alu. Uppdraget är inte lätt men vi vill genuint lyckas med det, konstaterar Petri Mäkelä.

 

En helhet med flera delprojekt

Projektet består av åtta delprojekt som är starkt förknippade med varandra och som färdigställs fram till juni 2026.

– Den mest betydande utsläppsminskningen når man i projektet genom att elektrifiera gasoldrivna processuppvärmningar. Elektrifieringen och projekten inom förnybar energi som ingår i projektet förutsätter stora förändringar i funktionaliteten av fabrikens interna elnät, berättar Tomi Pilbacka.

För närvarande används gasol i uppvärmningen av göten på två av våra presslinjer. Dessa kommer att ersättas med induktionsteknologi där man kan använda förnybar el som energiform. Induktion används redan nu på en av våra linjer.

– Vi kommer också att bygga ett solelsystem på 950kWp för att producera förnybar el till vår egen process. Därtill bygger vi ett ellager på 1 MWh. Solelsystemet placeras på vår egen fastighet och delvis på fabrikshallarnas tak, fortsätter han.

Vi kommer att bygga upp värmeåtervinningslösningar för att utnyttja spillvärme från processerna i våra båda fabriker, i Luoma-aho i Alajärvi och i Voikkaa i Kouvola. Dessutom utvecklar vi förbränningen i smältugnen i vårt gjuteri genom att förnya brännarna och deras styrsystem. Med denna åtgärd minskar vår gasförbrukning och våra kväveoxidutsläpp märkvärt. Det nya systemet skulle senare möjliggöra användningen av väte eller närproducerad biogas som energikälla. Ett av delprojekten omfattar också att förstärka vår egen elinfrastruktur och bygga en ny kopplingsstation på 20 kV.

 

En hel del har redan gjorts

Detta projekt är inte startskottet för Mäkelä Alus arbete för koldioxidneutralitet, utan vi har gjort mycket också hittills. Till exempel på vår anodiseringsanläggning finns ett återvinningssystem för spillvärme och vi har utvecklat en aluminiumgötprodukt som tillverkats helt och hållet av återvunnet aluminium, AluPure®, som tillverkas i vårt eget gjuteri.

– Våra kunder är ständigt mer och mer intresserade av sin energiförbrukning, energiformen som de använder och sina utsläpp. Vi kan vara nöjda med att vi kan erbjuda så miljövänliga och hållbart tillverkade aluminiumprofiler som möjligt för våra kunder. Profilproducentens utsläpp påverkar koldioxidavtrycket av våra kunders produkter. Att välja Mäkelä Alu som profilleverantör är samtidigt ett val för miljön, säger Päivi Venesoja.