Mäkele-logo-neg-small

Lång tradition på exportmarknaden – aluminiumprofiler från oss ut i världen

Mäkelä Alus historia går tillbaka 85 år i tiden. Aluminiumprofiler har tillverkats av oss i cirka 30 år, och lika länge har vi idkat exporthandel.

När Mäkelä Alu fick sin första presslinje i början av 1990-talet hade Finland precis drabbats av en lågkonjunktur. Det var svårt att få kunder i hemlandet, varför det var nödvändigt att satsa på exportmarknaden.

– När vår första presslinje stod färdig, hamnade Finland i en lågkonjunktur. Vi blev tvungna att satsa på utlandet, och vårt första exportland blev Tyskland. Tack och lov hittade vår försäljningsrepresentant de första exportkunderna i Tyskland. För närvarande svarar exporten för 35 procent av hela produktionsvolymen, berättar Mäkelä Alus exportchef Janne Lager.

Att vi kom in på exportmarknaden var räddningen för oss på den tiden, och senare började också den inhemska och skandinaviska marknaden växa vid sidan av exporten. Vårt svenska dotterbolag Mäkelä Alu AB grundades 2012 för att vi skulle kunna betjäna den svenska marknaden och våra svenska kunder bättre.

Mäkelä exporterar aluminiumprofiler till 12 länder, men vår huvudsakliga marknad är Östersjöregionen, i synnerhet Tyskland, Danmark och Baltikum.

 

Exportframgångarna säger mycket om företaget

På exportmarknaden är konkurrensen hårdare än på den inhemska marknaden. Exportframgång kan också betraktas som ett betydande tecken på att det går bra för företaget.

– Mäkelä Alu skiljer sig från mängden i synnerhet med sitt tjänsteutbud, konceptet AluServices, med vilket vi kan leverera mervärde till kunderna utöver vår produktion av aluminiumprofiler. Vi är inte det billigaste alternativet, men vårt verksamhetssätt urskiljer sig till sin fördel från andra aluminiumpressar i Europa och kanske i hela världen, konstaterar Janne Lager.

Vår ytbehandlingstjänst AluCoating® samt våra lagringstjänster AluStorage® och AluCallOff® ökar kostnadseffektiviteten av våra kunders produktionsprocesser.

– En viktig framgångsfaktor är att vi alltid siktar framåt och gör kontinuerliga investeringar. När vi började pressa aluminium i början av 1990-talet hade vi bara en presslinje och tillverkade enbart aluminiumprofiler. Nu har vi tre presslinjer och dessutom en anodiseringsanläggning samt lager och pulverlackeringslinjer i Luoma-aho och Voikkaa. Det har tagit långsiktig strategisk utveckling för att nå hit, säger Janne Lager.

 

115 års erfarenhet av export

– Vår styrka vad gäller exporten är våra långvariga kundrelationer av vilka en del härstammar från 90-talet. Vi är en omtyckt samarbetspartner tack vare leveranssäkerheten och den kontinuerliga utvecklingen av vår verksamhet. Sedan 90-talet har vi växt från ett litet företag med 24 anställda till ett storföretag som sysselsätter närmare 300 personer. Vår servicenivå har hela tiden varit bra och flexibel, berättar Leena Kalliokoski.

– Kunderna ger beröm till oss för att vi alltid svarar snabbt på deras frågor. Vi håller vad vi har lovat, fortsätter Anne Hämeenniemi.

På exportavdelningen arbetar Janne Lager (exportchef), Anne Hämeeniemi och Leena Kalliokoski (export sales specialists) samt Satu Lassila och Elina Luoma-aho (sales coordinators). De har alla stannat hos Mäkelä länge, Leena redan över 30 år. De ansvariga försäljarna för den svenska marknaden är Anders Bengtsson och Kari Saarelainen (area sales managers). Exportavdelningen sammanlagda erfarenhet av export är hela 115 år.

– Mäkelä Alu är en pålitlig och bra arbetsgivare. Arbetet är intressant och mångsidigt, säger Leena Kalliokoski.

Hela exportavdelningen tycker att de har en bra arbetsgemenskap med trevliga arbetskamrater. Att personalomsättningen är låg är till fördel även för kunderna.

– Vi har bra relationer till och bra kontakt med kunderna, och vi har ingående kännedom av såväl av våra kunder som av marknaden.

 

En kolneutral framtidspartner

Mäkelä fortsätter att söka tillväxt från exporten och företagets framtidsutsikter är ljusa även i den osäkra världssituationen. I svåra tider är det viktigt att man har pålitliga partner runt sig.

– Vi tillverkar aluminiumprofiler kundorienterat och miljövänligt här på Europas nordligaste pressanläggning. Vi har precis inlett ett utvecklingsprojekt värt drygt 10 miljoner euro för att uppnå kolneutralitet. Detta kommer att vara en allt viktigare konkurrensfördel på alla marknader vid tillverkning av olika slags produkter, säger Janne Lager.

– Vi är en mycket pålitlig aktör och Finland har relativt hög försörjningsberedskap, och det gör oss till en pålitlig partner för våra kunder. Hos oss baseras råvaruleveranserna på långa partnerskap, och jämfört med flera av våra europeiska konkurrenter är vår leveranssäkerhet bättre, konstaterar Leena Kalliokoski.

På bilden är Mäkelä Alu AB:s area sales manager Anders Bengtsson (till vänster) och Kari Saarelainen. I mitten Mäkelä Alu Oy:s export sales specialist Anne Hämeenniemi och sales coordinator Satu Lassila.