Mäkele-logo-neg-small

Aluminiumprofilerna till Gymrails innovation tillverkas av Mäkelä Alu

Gymrails Momentum X1 är en fin, patenterad innovation från Finland för tävlings- och träningscyklister. Idrottarens egen cykel fästs på ett underlag – så kallad rocker plate – för inomhusträning. Underlaget kränger sig som om man skulle cykla i naturlig miljö.

Mannen bakom innovationen är Harri Salmenautio från Alajärvi. Han har uthålligt fört fram sin idé och utvecklat den vidare sedan år 2018. Momentum X1 släpptes ut på marknaden i början av år 2022.

Idén bakom Gymrail föddes av träningsband och det faktum att det brukar vara svårt att hitta någonstans i hemma där man kan fästa dem.

– Jag skulle själv börja träna med motståndsband. Jag började fundera på någon anordning som man skulle kunna fästa träningsbandet på. Jag kom att tänka på att man skulle kunna fästa träningsband och även andra träningsredskap i hemma på en aluminiumprofil. Det var början till min fitnessprodukt för hemmaträning med flera tillbehör såsom chinsstång och stång för latsdrag. Vid något skede kom jag på att man även kunde fästa en motionscykel på aluminiumprofilen – eller ännu bättre, sin egen cykel! Jag kom ändå fram till att en väggmonterad skena skulle inte vara så bra för cyklar, utan det skulle vara bättre att tillverka en egen produkt för inomhuscykling, berättar Salmenautio.

MomentumX1 osa valmistetaan Mäkelä Alun alumiiniprofiilista
Den mittersta delen av Momentum X1:s framram (till vänster på bilden) tillverkades först av en enda bit aluminium. Det var arbetsamt och tog en lång tid. Tillverkning av en aluminiumprofil (till höger på bilden) är mycket snabbare, enklare och förmånligare. Nu uppstår det inte heller något materialspill längre. Vi kan tillverka fler delar av en aluminiumprofil.

Aluminiumprofiler från Mäkelä

Mäkelä Alu pressar profiler för de delar som Momentum X1 tillverkas av. Det finns tre olika Momentum X1-underlag. Användningen av aluminiumprofiler i deras tillverkning har effektiviserat tillverkningsprocessen och minskat tillverkningskostnaderna.

– I början testade vi förstås olika prototyper och volymerna var så små att det inte skulle ha lönat sig att beställa aluminiumprofiler. Nu är aluminiumprofiler dock en väldigt bra lösning, säger Harri Salmenautio.

MomentumX1 etukehyksiä joissa keltainen pintakäsittely
Gymrails framramar redo för montering. Den mittersta delen av aluminium syns i mitten på produkten på bilden. De gula delarna med texten Gymrail pressas och ytbehandlas av Mäkelä Alu.

Kompetens i profilplaneringen

Innan aluminiumprofilerna slutligen planerades skickade Salmenautio en offertbegäran till Mäkelä. Då hade han redan kommit långt med planeringen av profilens form.

– Vår kompetenta designavdelning planerade hur visionen på bästa sätt kunde genomföras genom pressning. Vi finslipade planerna tillsammans med Harri och sedan tillverkade vi profilerna. Två av profilerna levereras till kunden utan obehandlad och en ytbehandlad, berättar Olli Korkia-aho på Mäkelä Alu.

De ytbehandlade profilerna färdigställs vid Mäkelä Alus vidareförädling.

– Denna produkt har väckt stor entusiasm hos oss. Vi vill gärna delta i nya innovationer. De medför tillväxt även för oss när de kommersialiseras, fortsätter Korkia-aho.

Jatkojalostettu pintakäsitelty alumiiniprofiili
Genom Mäkelä Alu kan kunden också beställa färdigt bearbetade stycken via vårt underleverantörsnätverk. Gymrail-underlagets gula delar pressas till en aluminiumprofil och ytbehandlas av Mäkelä och bearbetas av vår samarbetspartner Tikli Group i närheten.

Närproducerat

Gymrails produkter tillverkas på prototypverkstaden i Vindala, ungefär sex kilometer från Mäkelä Alus fabrik i Luoma-aho. 80 procent av delarna till Momentum X1 tillverkas av företag som ligger i närheten av Mäkelä Alu i Södra Österbotten.

– Det är fantastiskt att en innovation som denna har utvecklats i vår region. Man vill gynna lokala företag vid produktens tillverkning, konstaterar Olli Korkia-aho.

– Vi ligger i närheten av aluminiumklustret av Luoma-aho och Vindala. Det var klart för oss redan från början att delarna ska tillverkas i närområdet. Vid behov kan vi höja produktionsvolymerna i snabb takt. Genom att vara verksamma inom nätverket kan vi köpa endast det som vi behöver, berättar Salmenautio.

Samarbetet med företag i närområdet betyder också att företaget inte behöver något eget lager i och med att delarna kan beställas praktiskt taget precis innan man ska montera dem. Då binds inget kapital vid ett lager.

Gymrail-profilen har pressats och ytbehandlats av Mäkelä Alu.

Enorm potential

Gymrails produkt har väckt stort intresse runt om i världen. Inomhuscykling och e-sport som förknippas med den blir allt mer populärt. Gymrail får internationell synlighet av påverkare i branschen och tävlingsidrottare som fungerar som ambassadörer.

Även hos Mäkelä ser man produktens potential. Harri Salmenautio visste från början att Gymrails produkter skulle inte bara riktas till den finländska marknaden. Företaget har sin egen webbutik och säljer sina produkter till andra europeiska länder. Företaget har nyligen öppnat försäljningskanaler på tyska Amazon, vilket kommer att betydligt underlätta försäljning till länder utanför Europa. Amazon har lager på alla kontinenter.

– Vi känner oss förväntansfulla. Just nu pågår ju den första inomhusträningssäsongen, och våra distributionskanaler är färdiga för den. Framgång är dock inte någon självklarhet, och därför ska utvecklingsarbetet vara långsiktigt och kontinuerligt, konstaterar Harri Salmenautio.

Bekanta dig närmare med Momentum X1 på företagets webbplats. Läs mer om Mäkelä Alus designtjänst och designen av aluminiumprofiler.

Bildtext till huvudbild: Harri Salmenautio (t.v.) och produktionsansvarig Mikko Liikala som har varit med i Gymrail redan från början.